Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bedömningsformulär vid depression och ångestsyndrom

Forskningsplattformen har fått ta del av en studie som publicerades i majutgåvan av International Journal of General Medicine: Correspondence Between the Neuropsychiatric Interview M.I.N.I. and the BDI-II and MADRS-S Self-Rating Instruments as Diagnostic Tools in Primary Care Patients with Depression. Vi bad författaren och distriktssköterskan Shabnam Nejati vid Allmänmedicinskt centrum att berätta mer om studien.

Många patienter inom primärvården som söker för depression och ångestsyndrom upptäcks inte i tid. Inom vården används en mängd olika bedömningsformulär, skattningsskalor och mätinstrument i mötet samt i konsultationen. Ett av bedömningsformulären är Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I) som kan användas som ett diagnostiskt instrument vid bedömningssamtal. Olika skattningsskalor kan användas som komplement för grad och typ av symtom. SBU rekommenderar att M.I.N.I. används inom vården för diagnostik av depression. Detta ska förhoppningsvis leda till att fler patienter får rätt diagnos vid depression. Användningen av diagnostiska instrument är tidskrävande och generellt resurskrävande i den tidspressade kliniska miljön i primärvården. Däremot är MADRS-S respektive BDI-II inte tidskrävande och både MADRS-S och BDI-II är skattningsskalor som är till hjälp i bedömningen av depression. Det är därför viktigt att studera om det råder en bra överensstämmelse mellan M.I.N.I. och BDI-II respektive M.I.N.I. och MADRS-S för patienter med depression och/eller ångest. 

Här kan du läsa hela artikeln (länk till dovepress): https://www.dovepress.com/correspondence-between-the-neuropsychiatric-interview-mini-and-the-bdi-peer-reviewed-article-IJGM 

Senast uppdaterad: 2022-01-03 16:10