Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa i primärvård höggradigt kostnadseffektiv

Behovet av kontinuitet, tät uppföljning och koordinering av vård är stort för patienter med depression och tillgodoses inte fullständigt i den sedvanliga ekonomiskt och personellt pressade primärvårdsorganisationen. En organisation där vårdsamordnare för psykisk ohälsa ingår i teamet kring patienten och har tät kontakt med patienten leder till ökad kontinuitet och tillgänglighet, snabbare återhämtning från depressionen och tidigare återgång i arbete. En studie inom forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa har nu visat att organisation med vårdsamordnare för psykisk ohälsa är höggradigt kostnadseffektiv, både ur hälso- och sjukvårdsperspektiv och samhällsperspektiv jämfört med sedvanlig primärvårdsorganisation.

376 patienter med mild till måttlig depression på 23 vårdcentraler i VGR inkluderades, och vårdcentralerna randomiserades till interventionen vårdsamordnaorganisation (n=192) eller kontrollen sedvanlig vård (n=184). Kostnader för vårdkonsumtion (hälso- och sjukvårdsperspektiv) och sjukskrivning (samhällsperspektiv) jämfördes med hälsoeffekter för respektive grupp. Hälsoeffekter mättes i depressionsfria dagar (DFD) och hälsorelaterad livskvalitet (kvalitetsjusterade levnadsår, QALY). Efter 12 månader hade interventionspatienterna högre hälsorelaterad livskvalitet med medel-QALY per patient 0,73 jämfört med 0,70 i kontrollgruppen. Medel DFD var 203 i interventionsgruppen och 155 i kontrollgruppen. Ur ett samhällsperspektiv visade sig vårdsamordnarorganisationen vara billigare än sedvanlig vård, vilket tillsammans med de bättre hälsoeffekterna gör att vårdsamordnarorganisation dominerar sedvanlig vård, den är alltså både billigare och bättre. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv var vårdsamordnarorganisation relaterad till en låg kostnad per QALY (36 500 SEK) och DFD (31 SEK). För att något ska bedömas kostnadseffektivt enligt Socialstyrelsen ska kostnaden per QALY understiga 1 000 000 SEK.

Länk till artikeln:

Cost-effectiveness of a care manager collaborative care programme for patients with depression in primary care: 12-month economic evaluation of a pragmatic randomised controlled trial | Cost Effectiveness and Resource Allocation | Full Text (biomedcentral.com)

Senast uppdaterad: 2022-02-01 16:59