Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för psykisk hälsa och ohälsa.

Sidan är under ombyggnad och information fylls på allteftersom. Vi ber om överseende med detta.

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som vetenskaplig handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet.

Sandra är handledare till psykologstudenter, forskningsinriktad PTP, och STP-psykologer och psykologstudenter, forskare-PTP, och ST-läkare. Hon är huvudhandledare till en doktorand och biträdande handledare till två doktorander.

Parallellt med kliniskt arbete har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning, och fått medel i konkurrens. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Forskningen karaktäriserats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner, utveckling av digitala metoder, samt utvärdering av effekten av behandlingsinterventioner i klinisk miljö för patienter med somatiska tillstånd, ätstörningar, hörselnedsättning, smärta, migrän, ångest och depression.

Hon har varit kursansvarig och anställd lärare vid flera lärosäten, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Borås högskola och Göteborgs universitet. Under de senast tre åren har hon utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.


Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen. Hon är psykologrepresentant i det regionala primärvårdsrådet, vilket är en del av den nya kunskapsorganisationen inom hälso-och sjukvården. Hon har i uppdrag att ge synpunkter på nya medicinska regionala riktlinjer, vårdprocesser och organisering av hälso-och sjukvård för psykisk ohälsa.

Avhandling 2012: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Josefine Lilja

Josefine Lilja

Fil. dr, leg.psykolog, spec. klinisk psykologi, handledare KBT

Josefine Lilja disputerade år 2016 med avhandlingen Mindfulness- Based Cognitive Therapy in Prima­ry Care som kortfattat handlar om att patienter med hjälp av MBCT kan förhindra depressionsåterfall och öka individens livskvalité. I avhandlingen redovisas även utvecklingen av ett svensk frågeformulär för att mäta mindfulness, Five Facet of Mindfulness_SWE.

Josefine arbetar för närvarande delvis som projektledare för Ungas Psykiska Hälsa på Närhälsan Dalaberg vårdcentral och delvis med ett preventivt primärvårds­projekt för ungdomar som riskerar att insjukna i depression. 

Josefine ingår i sitt postdoktorala arbete i forskningsplattformen Psykisk hälsa/ohälsa där man för tillfället står i startgro­parna för ett projekt som ska utvärdera effekten av iKBT-behandling för ungdomar gentemot sedvanlig behandling inom primärvård, ett projekt om fokuserad på be­teendekonsultation i primärvård (FACT) och iKBT samt ett utvecklingsprojekt där ett internetbehandlingsprogram för migrän håller på att tas fram.

Det postdoktorala arbetet innebär även FoU-handledning för studenter på psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, GU, samt ST-läkare inom primärvård. Handledningen avser uppsatser om mindfulness-baserad gruppbehandling för barn, patienter med smärtproblematik samt ledarskap, organisation och patientpsykologi.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Andrea Mikkelsen

Andrea Mikkelsen

Med dr. leg. dietist, specialist folkhälsa/barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, FoU-ledare FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Andrea Mikkselsens forskningsområde är folkhälsa, pediatrisk nutrition och födoämnesallergi.

Andrea har argentinskt/danskt påbrå och bor i Göteborg sedan 1981. Representerar the European Federation of Associations of Dieticians för European Food Safety Authority (EFSA), ingår i referensgruppen i pediatrik i svenska dietistförbundet.

Avhandling 2014: Children’s hypersensitivity to cow’s milk- Public health aspects and impact on families

Huvudhandledare: Prof. Lauren Lissner.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Linnea Nissling

Linnea Nissling

Doktorand, leg. psykolog

Linnea är legitimerad psykolog samt doktorand. Kliniskt arbetar hon på vårdcentral samt på den digitala psykologmottagningen ”Ebba” som förbinder vårdcentraler inom Södra Älvsborg.

Linnea ingår i forskningsplattformen psykisk hälsa/ohälsa i gruppen klinisk primärvårdspsykologi. Hon forskar inom internetbehandling för patienter i primärvården med fokus på brukarperspektiv och olika sätt att involvera patienter i behandling.

Hon utbildade sig till psykolog i Göteborg och tog examen 2017. Sitt examensarbete skrev hon inom fältet för arbets- och organisationspsykologi i ett pågående forskningsprojekt där hon undersökte huruvida interventioner för teambuilding kunde påverka grupputvecklingen i ett antal arbetsgrupper på en myndighet i Sverige.

Publikationer

Projekt - projektledare

Senast uppdaterad: 2020-07-07 12:12