Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AntiStress

Gruppledare: Tina Arvidsdotter

AntiStress-projektet kombinerar kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder.

Under 2017 lanserades AntiStress ljudfiler på 10 språk - guidade övningar i Medveten andning. Ljudfiler som är gratis och nedladdningsbara. Formatet är mp3, vilket fungerar väl i både mobil, surfplatta och dator.

Inom projektet har ett AntiStressProgram, ASP, metodutvecklats och systematiskt utvärderats som rehabilitering för kvinnor vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Pågående arbete är att utveckla en app för AntiStress med syfte att ge människor som är utsatta för stressrelaterad psykisk ohälsa ett verktyg för att reducera stress och öka välbefinnandet. Ett sådant verktyg är att praktisera AntiStress medveten andning.

Här återfinner du de forskare som är aktiva under gruppen AntiStress, forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa.

Foto saknas
Tina Arvidsdotter
Fil. dr, projektledare
E-post: tina.arvidsdotter@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Tina har sedan 20 år arbetat kliniskt med Integrativ behandling; terapeutiska samtal integrerat med akupunktur. Utvärderingar har skett via pilotstudie 2004, utvidgad pilotstudie 2005 och med avhandlingen Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling vid Göteborgs Universitet 2014.

Tina leder också projekten;

Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård,
ett AntiStressProgram som bygger på personcentrerade interventioner utifrån en helhetssyn för implementering och metodutveckling inom primärvård.

Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa.
Deltagare är kvinnor med stressrelaterad psykisk ohälsa som befinner sig i en sjukskrivningsprocess. 

Senast uppdaterad: 2018-09-05 14:59