Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och levnadsvanor i primärvård

Gruppledare: Ingmarie Skoglund och Dominique Hange

"Psykisk hälsa och levnadsvanor i primärvård” bedriver forskning inom området vanliga psykiska sjukdomar (CMD) som depression, ångest, och stressrelaterad psykisk ohälsa/ utmattningstillstånd.

Kliniska studier i primärvården bedrivs om internet-KBT-behandling, om användning av skattningsformulär, och om vårdsamordnare psykisk ohälsa är en effektiv funktion vid sjukskrivning för CMD. Ytterligare studier gäller om behandling med antidepressiva läkemedel förlänger sjukskrivningstiden och hur man uppfattar tidiga rehabiliteringsåtgärder riktade att motverka CMD- sjukskrivning. Forskning bedrivs också om psykisk hälsa inom ramen för Kvinnostudien i Göteborg, som sedan 50 år tillbaka, på populationsnivå, söker kunskap om kvinnors hälsa.

För ytterligare information se  www.allmanmedicin.gu.se/forskning.

 

Dominique Hange

Dominique Hange
Docent, lektor, specialist i allmänmedicin
E-post: Dominique.hange@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Domimques forskningsområden omfattar kvinnohälsa samt depression, ångest och stressrelaterade sjukdomar i ett primärvårdsperspektiv.

"Min avhandling, Psychosomatic apects of women’s health (2009) handlade om medelålders kvinnor i Kvinnostudien i Göteborg (Prospective Population Study of Women), som inleddes 1968."

Därefter har jag haft ledande positioner i studier inom primärvården av patienter med psykisk ohälsa; PRIM-NET (internet-KBT), ADAS (antidepressiva), Care Manager (vårdsamordnare) samt Co-Work-Care (konvergenssamtal). Jag huvudhandleder en doktorand, en termin 10 student (Master thesis in Medicine) samt flera ST-läkare (projektplan och projektarbeten) och är bihandledare åt 4 doktorander."

 

Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: ingmarie.skoglund@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Ingmarie handleder FoU-projekt på olika nivåer och föreläser om evidensbaserad medicin och praktik i forskningskursen MFM330. 

Hon disputerade i oktober år 2012 med avhandlingen: Prescribing drugs in primary health care - Thoughts, information strategy and outcome. Den behandlar spridning av evidensbaserad läkemedelsinformation bland allmänläkare och introducerar begreppet Näranytta. Detta är viktigt för att förstå hur allmänläkare tänker när de skriver ut läkemedel. Intresset för området väcktes när Ingmarie var ordförande i Södra Älvsborgs läkemedelskommitte.

Ingmarie har ett mångårigt utvecklings- och forskningsintresse. Forskning om depression, ångest och stressbetingade utmattningstillstånd inom primärvård, sjukskrivning och rehabilitering bedrivs bedrivs nu via den allmänmedicinska enheten vid Göteborgs universitet. Hon är delkursledare för Kompletteringskurs för utländska läkare (KUL), ett årslångt program som finns på tre kursorter i Sverige.

Intresset för evidensbaserad medicin har lett till besök hos och fortsatt kontakt med professor Gordon Guyatt, McMasteruniversitetet, Hamilton, Kanada, som introducerade EBM-begreppet 1991, och med professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England. Ingmarie arbetar 20 % för FoU primärvård.

Foto saknas

Cecilia Björkelund
Senior professor i allmänmedicin, specialistläkare i allmänmedicin
E-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se
Publicerat/CV      Projekt 

Senior professor i allmänmedicin, specialistläkare i allmänmedicin

Bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom området psykisk ohälsa och stress, och också livsstils-och levnadsvaneprevention i vid mening (hjärt-kärlsjukdom, övervikt etc).

Jämförande studie i primärvården av internetbaserad behandlarstödd självhjälpsbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid depression (https://www.researchweb.org/is/se/vgr/project/30511)

Strukturerad användning av självskattningsinstrument i den allmänmedicinska konsultationen med patienten med mild till måttlig depression. https://www.researchweb.org/is/se/vgr/project/86211

Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården  https://www.researchweb.org/is/se/vgr/project/203821

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie  https://www.researchweb.org/is/se/vgr/project/248501

 

Projekt, publikationer och erhållna medel.

Senast uppdaterad: 2019-01-11 12:34