Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-anslag för Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvården är en kunskapsintensiv verksamhet där forskning och utveckling är naturliga inslag. Den vård vi erbjuder medborgarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Som anställd inom primärvård och/eller folktandvård i Göteborg och Södra Bohuslän har du möjlighet att söka forskningsanslag i lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän. Du kan också ansöka om regionala FoU-medel.

Ansökningsperiod utlyses på sidan för lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän (www.researchweb.org)

Granskning av ansökan

Vi erbjuder dig som är medarbetare inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och som planerar att ansöka om lokala FoU-medel hjälp med granskning av ansökan.

Kontakta oss angående detta senast en månad innan ansökningsperiodens början.

För mer information om kommande utlysningar hänvisar vi till hemsidan för regionala FoU-medel. 

  • Anslag till regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel
  • Anslag till forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel

Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på regionala sidan för Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen på researchweb.org

För att stärka kunskapsutvecklingen inom primärvård avsätts ekonomiska medel för att stödja magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander och nyligen disputerade medarbetare.

OBS: För alla beviljade ekonomiska stöd från FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän samt Lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän gäller att projekten ska registreras i projektdatabasen FoU i VGR, Västra Götalandsregionens projektdatabas.

Registrera projekt i FoU i VGR

Ansökningsperiod för ekonomiskt stöd år 2024, FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän: 1 - 31 oktober 2023

 

Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier, information och ansökan

Rapportformulär, Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för magister/masterstudier

 

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som ska ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier - information och ansökan

Rapportformulär - Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara cirka 20% arbetstid.

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för doktorandstudier - rapportformulär

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar c.a 20% av arbetstiden. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - rapportformulär

Du kan löpande under året ansöka om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan samt för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel. Ansökningar görs digitalt via nedan länkar

Detta stöd avser att ge dig som vill starta upp ett projekt en möjlighet till tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en forskningsplan och/eller en ansökan om forskningsanslag.

Ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan -information och ansökan

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva forskningsplan och/eller en anslagsansökan

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en vetenskaplig artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till publiceringskostnader och språkgranskning

Ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

OBS! Rabatter

Innan du skickar in ansökan, undersök om du har möjlighet att söka om rabatterad publiceringskostnad.

Vid publicering i open access-tidskrifter får alla anställda i Västra Götalandsregionen 20 % rabatt på författaravgiften. Information om rabatt och ansökan finns på E-biblioteket VGR.

E-biblioteket - rabatter för Open access-publicering (kräver inloggning)

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Göteborgs universitets sida om rabatter på publiceringsavgifter

Det ekonomiska stödet söks av doktorander som är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och är i behov av sammanhängande tid att t.ex. skriva sin kappa/ramberättelse. Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till disputation.

Speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Behandling av personuppgifter

Eu:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DFS eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter på Västra Götalandsregionens webbplats

Senast uppdaterad: 2023-02-09 13:37