Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-anslag för Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvården är en kunskapsintensiv verksamhet där forskning och utveckling är naturliga inslag. Den vård vi erbjuder medborgarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Som anställd inom primärvård och/eller folktandvård i Göteborg och Södra Bohuslän har du möjlighet att söka forskningsanslag i lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän. Du kan också ansöka om regionala FoU-medel.

Ansökningsperiod Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän:        

2020-10-01 t o m 2020-10-31

FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän

Granskning av ansökan

Vi erbjuder dig som är medarbetare inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och som planerar att ansöka om lokala FoU-medel hjälp med granskning av ansökan.

Kontakta gärna oss angående detta i god tid innan ansökningsperiodens början.

Nu kan du söka regionala FoU-medel för 2021. 

  • Anslag till regionala samarbetsprojekt, nya och fortsatta medel
  • Anslag till forskning inom patientsäkerhetsområdet, fortsatta medel

Sista ansökningsdag: 1 oktober

Ansökningsformulär och information om bidragen och ansökningsförfarandet hittar du på adress: www.researchweb.org/is/vgregion

För att stärka kunskapsutvecklingen inom primärvård avsätts ekonomiska medel för att stödja magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander och nyligen disputerade medarbetare.

OBS: För alla beviljade ekonomiska stöd från FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän samt Lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän gäller att projekten ska registreras i FoU i VGR, Västra Götalandsregionens projektdatabas.

Registrera projekt i FoU i VGR

Ansökningsperiod för ekonomiskt stöd år 2021, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän:

1 oktober - 1 december 2020

Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Länk till mer information och ansökan

Länk till rapportformulär

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som skall ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Länk till mer information och ansökan

Länk till rapportformulär

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara c.a 20% arbetstid.

Länk till mer information och ansökan

Länk till fortsättningsansökan

Länk till rapportformulär

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar c.a 20% av arbetstiden. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Länk till mer information och ansökan

Länk till fortsättningsansökan

Länk till rapportformulär

Du kan löpande under året ansöka om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan samt för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel. Ansökningar görs digitalt via nedan länkar

Detta stöd avser att ge dig som vill starta upp ett projekt en möjlighet till tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en forskningsplan och/eller en ansökan om forskningsanslag.

Länk till mer information och till ansökan

Länk till formulär för rapportering

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under några veckors tid för att skriva och/eller publicera en artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till publiceringskostnader.

Länk till mer information och ansökan

Länk  till formulär för rapportering

Det ekonomiska stödet söks av doktorander som är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och är i behov av sammanhängande tid att t.ex. skriva sin kappa/ramberättelse. Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till disputation.

Länk till mer information och ansökningsformulär

Behandling av personuppgifter

Eu:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DFS eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter. 

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se www.vgregion.se/gdprinfo

Senast uppdaterad: 2020-09-08 11:39