Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under som mest 4 veckor för att skriva eller publicera en artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till ev. språkgranskning och publiceringskostnader.

Forskningsprojektet förutsätts vara primärvårdsinriktat och gärna ha anknytning till ditt arbete inom primärvården och ska ha kommit så långt att det nu är dags att publicera resultatet i en vetenskaplig artikel. Stödet avser inte att finansiera studiens genomförande utan ska ge en möjlighet att avsluta ett forskningsprojekt genom att skriva den vetenskapliga artikeln. 

Behörig att söka är person som har bedrivit primärvårdsinriktad forskning och som har minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden ska ha anställning under hela den period som stödet avser.

Om du inte själv är disputerad ska du ha en handledare. FoU primär och nära vård i Göteborg och Södra Bohuslän kan om du så önskar stå till tjänst med handledning.

  • Ansökan görs digitalt i formulär här på hemsidan. Se nedan för länk. När du klickat på "Skicka" får du en länk till en blankett som ska signeras samt skickas med e-post till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se
  • Gäller ansökan kostnader för publicering att täcka tidskriftens avgifter ska den inkludera kopia på bekräftelse på att artikeln är accepterad och kostnaden uppstått. Detta kan vara i form av elektronisk faktura eller inskannad pappersfaktura som mailas till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se
  • Äskat stöd ska inte inkludera moms/VAT.
  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fördelning av medel sker löpande under året.
  • Beslut kan ej överklagas.

Rabatter

Vid publicering i open access-tidskrifter får alla anställda i Västra Götalandsregionen 20 % rabatt på författaravgiften. Information om rabatt och ansökan finns på E-biblioteket VGR.

E-biblioteket - rabbater för Open access-publicering

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Göteborgs universitets sida om rabatter på publiceringsavgifter

Ansökningsperiod

Ansökningar om dessa medel sker löpande under året.

Till ansökan om ekonomiskt stöd att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Senast uppdaterad: 2022-07-06 14:20