Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under några veckors tid för att skriva och/eller publicera en artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till ev. språkgranskning och publiceringskostnader.

Forskningsprojektet förutsätts vara primärvårdsinriktat och gärna ha anknytning till ditt arbete inom primärvården och skall ha kommit så långt att det nu är dags att publicera resultatet i en vetenskaplig artikel. Stödet avser inte att finansiera studiens genomförande utan ska ge en möjlighet att avsluta ett forskningsprojekt genom att skriva den vetenskapliga artikeln.

Behörig att söka är person som har bedrivit primärvårdsinriktad forskning och som har minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden ska ha anställning under hela den period som stödet avser.

Om du inte själv är disputerad ska du ha en handledare. FoU-centrum kan om du så önskar stå till tjänst med handledning.

  • Ansökan görs digitalt i formulär här på hemsidan. Se nedan för länk. När du klickat på "Skicka" får du en länk till en blankett som skall skrivas ut och under samt postas till FoU-centrum.
  • Gäller ansökan kostnader för publicering att täcka tidskriftens avgifter ska den inkludera kopia på bekräftelse på att artikeln är accepterad och kostnaden uppstått. Detta kan vara i form av elektronisk faktura eller inskannad pappersfaktura som mailas till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se
  • Äskat stöd ska inte inkludera moms/VAT.
  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fördelning av medel sker löpande under året.
  • Beslut kan ej överklagas.

TIPS: Vid publicering i open access-tidskrifter får alla anställda i Västra Götalandsregionen 20 % rabatt på författaravgiften. Information om rabatt och ansökan fnns på E-biblioteket VGR.

E-biblioteket - Open access

Ansökningsperiod

Ansökningar om dessa medel sker löpande under året.

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret. Länkar till Formulärmall och Anvisningar hittar du här nedan.

Mall ansökningsformulär

Anvisningar

Blankett - Bekräftelse av ansökan - att skriva ut och under samt posta till FoU-centrum GbgSB efter skickad ansökan.


SÖKANDE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)

PROJEKT
TITEL
Sammanfattning av ditt projekt (max 200 ord)
Ev. medarbetare
Registreringsnummer i FoU i VGR

HANDLEDARE
Önskar du handledning från FoU-centrum?
Ev. redan utsedd handledare
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

STÖDET AVSES ANVÄNDAS TILL
Hur har studien tidigare finansierats?
 
Vilken tidsskrift är tänkt för ev. publikation?

ÖVRIGT
Uppgift om ev. redan publicerade och/eller accepterade artiklar
Uppgift om hur mycket tid som beräknas gå åt för att slutföra och ev. publicera projektet
Projektet utgör:
 
Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:15