Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier 2021 är 1 oktober - 1 december 2020. Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Behörig att söka är person med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, som planerar att genomföra eller redan arbetar med masteruppsats avseende primärvårdsinriktad forskning och som är antagen till uppsatskurs/kurs i självständigt arbete på avancerad nivå, eller inlämnat ansökan till sådan och inväntar antagningsbesked.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoUU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fyll i formuläret på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner på formuläret.
  • Ansökan ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten skall vara enheten tillhanda senast fem dagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila en skiss över ditt masterarbete (max 3 sidor, 12 p, 1,5 radavstånd, exkl. referenser) och meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag  till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Skissen ska innehålla:

- bakgrund

- syfte

- metod

- förväntade resultat

- tidplan

- referenser (enl. vancouversystemet)

Det är just nu inte ansökningsperiod.
Ansökan om ekonomiskt stöd för magister/masterstudier år 2021öppnas igen 1 oktober 2020.

Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:16