Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara cirka 20% arbetstid.

Mottagare av stödet accepterar också att vara handledare för 1-2 projekt i primärvård Göteborg och Södra Bohuslän, fördelade av FoU primär och nära vård. Möjlighet till förlängning finns om uppgjord individuell studieplan följs och handledaren intygar att doktorandstudierna går framåt som planerat (samt förutsatt att medel fortsatt avsätts) i högst 8 år.

Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, är inskriven som doktorand och som har huvudhandledare utsedd.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primär och nära vård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoU-chef Helena Backlund Wasling kontaktas 031-3460667

  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef, skannas och skickas via e-post till oss; FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila en kort beskrivning av ditt avhandlingsarbete (max 5 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd exklusive referenser) och meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän

Beskrivningen ska innehålla:

  • bakgrund
  • syfte
  • metod
  • förväntade resultat
  • tidplan
  • referenser (enl. vancouversystemet)

Godkännande från etikprövningsmyndigheten insändes till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän snarast efter beslut (vid beviljad ansökan).

Vi tar emot ansökningar om dessa medel från och med 1 oktober till och med 31 oktober 

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret.

Blankett - Bekräftelse av ansökan om ekonomiskt stöd för doktorandstudier 

att skriva ut, under och skanna samt skicka via e-post till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän efter skickad ansökan.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter avslutad ansökningsomgång.

Sökande

Anställning

Typ av anställning

Information om de doktorandstudier du söker ekonomiskt stöd för

Handledning

Huvudhandledare

Biträdande handledare

Planering

Etikprövning

Artiklar, delarbeten och kurser

Eventuell övrig finansiering 

Senast uppdaterad: 2022-10-17 09:04