Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå 2021 är den 1 oktober - 1 december 2020. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar c.a 20% av arbetstiden. Mottagare av stödet accepterar också att vara handledare för 1-2 projekt i primärvård Göteborg och Södra Bohuslän, fördelade av FoU primärvård. Möjlighet till förlängning finns om de postdoktorala studierna fortskrider enligt uppgjord plan (samt förutsatt att medel fortsatt avsätts) i högst 6 år.

Behörig att söka är disputerad person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden som befinner sig i relativt tidig fas efter disputation prioriteras.

Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Vid frågor kan FoUU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen
  • "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila/posta avhandlingen eller länk till avhandlingen till FoU-centrum (om detta inte redan är gjort vid tidigare ansökningstillfälle). 
  • Maila vetenskaplig redogörelse av din forskning hitintills (max 3 sidor), en kort beskrivning av ditt planerade projekt på postdoktoral nivå inklusive tidplan (max 5 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd exkl referenser).
  • meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag till  fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se.

Beskrivningen ska innehålla:
- bakgrund
- syfte
- metod
- förväntade resultat
- tidplan
- referenser (enligt vancouversystemet)

Klargör i projektplanen vad sökta medel avser finansiera

Godkännande från etikprövningsnämnden insändes till FoU-centrum snarast efter beslut.

Det är just nu inte ansökningsperiod.
Ansökan om ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå år 2021 öppnas igen 1 oktober 2020.

Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:18