Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Nedan följer vidare information om vad vi vill ha av dig för att ansökan skall ses som komplett. Stödet är avsett att användas till lön. Stödet kan även användas för kostnader som uppstår i samband med studierna, t.ex. enkätutskick. Forskningsstödet avser främst tid för forskningsarbete motsvarande c.a 20% arbetstid.

Ansökan administreras av FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Andra anslagsgivare har sina egna ansökningsingångar med andra ansökningsformulär.

Behörighetskrav:

Behörig att söka är en person som bedriver primärvårdsinriktad forskning, har anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden ska också under föregående år erhållit ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå från FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Anvisningar:

  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret skall vara FoU-centrum tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Om du avvikit från tidigare angiven plan så ska du också maila reviderad plan till FoU-centrum. Denna skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Om en ny eller kompletterande etikansökan gjorts skall godkännande från etikprövningsnämnden insändas till FoU-centrum snarast efter beslut.

Ansökningsomgång för ekonomiskt stöd 2022 planeras till hösten 2021. Utlysning publiceras här på hemsidan.

Senast uppdaterad: 2021-03-19 09:32