Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier 2021 är 1 oktober - 1 december 2020. Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som skall ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Behörig att söka är person med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän samt har allmän behörighet för antagning till forskarutbildning.  Ansökan görs i elektronisk form.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoUU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

◾Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.

◾Fyll i formuläret på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner på formuläret.

◾Ansökan ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

◾Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten skall vara enheten tillhanda senast fem dagar efter sista ansökningsdag.

Maila en skiss över dina planerade delstudier (max 3 sidor, 12 p, 1,5 radavstånd, exkl. referenser) och meritförteckning (CV)  senast sista ansökningsdag till FoU-centrum (fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se)

Skissen ska innehålla:

- bakgrund

- syfte

- metod

- förväntade resultat

- tidplan

- referenser (enl. vancouversystemet)

Godkännande från etikprövningsnämnden insändes till FoU-centrum snarast efter beslut (vid beviljad ansökan).

Det är just nu inte ansökningsperiod.
Ansökan om ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier år 2021 öppnas igen 1 oktober 2020.

Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:17