Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som ska ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Behörig att söka är person med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän samt har allmän behörighet för antagning till forskarutbildning.  Ansökan görs i elektronisk form.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoU-chef Helena Backlund Wasling kontaktas 031-3460667

  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fyll i formuläret på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner på formuläret.
  • Ansökan ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef, skannas och skickas via e-post till oss; FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem dagar efter sista ansökningsdag.

Maila en skiss över dina planerade delstudier (max 3 sidor, 12 p, 1,5 radavstånd, exklusive referenser) och meritförteckning (CV)  senast sista ansökningsdag till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän

Skissen ska innehålla:

  • bakgrund
  • syfte
  • metod
  • förväntade resultat
  • tidplan
  • referenser (enl. vancouversystemet)

Godkännande från etikprövningsmyndigheten insändes via e-post till FoU primär och nära vård snarast efter beslut (vid beviljad ansökan) FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän

Vi tar emot ansökningar om dessa medel från och med 1 oktober till och med 31 oktober 

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret.

Blankett - Bekräftelse av ansökan om ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier 
- att skriva ut, under och skanna samt skicka via e-post till FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän efter skickad ansökan.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter avslutad ansökningsomgång.

Sökande

Anställning

Typ av anställning

Information om projektet du söker ekonomiskt stöd för

Hur långt har projektet framskridit?

Handledning

Eventuell huvudhandledare

Eventuell biträdande handledare 

Du kan ange upp till tre biträdande handledare här 

Eventuell övrig finansiering 

Övrigt 

Senast uppdaterad: 2022-09-26 11:31