Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan

Detta stöd avser att ge dig som vill starta upp ett projekt en möjlighet till tjänstledighet under någon veckas tid för att skriva en forskningsplan och/eller en ansökan om forskningsanslag.

Projektarbetet förutsätts ha anknytning till ditt arbete inom primärvården och bör kunna leda till en vetenskaplig artikel eller rapport. Stödet avser inte att finansiera studien utan ska ge en möjlighet till en uppstart av ett projekt. Beviljat stöd kan också användas till tid att skriva etisk ansökan (ej etikprövningsavgift).

Behörig att söka är person som har för avsikt att bedriva primärvårdsinriktad forskning och som har som minst 50% anställning inom offentlig primärvård och folktandvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden skall ha anställning under hela den period som stödet avser. Behörighet att söka för anställda inom Folktandvården avser enbart samverkansprojekt med primärvård.

Om du inte själv är disputerad ska du ha en handledare. FoU-centrum kan om du så önskar stå till tjänst med handledning.

  • Ansökan görs digitalt i formulär här på hemsidan. Se nedan för länk. När du klickat på "Skicka" får du en länk till en blankett som skall skrivas ut och under samt postas till FoU-centrum.
  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fördelning av medel sker löpande under året.
  • Beslut kan ej överklagas.

Ansökningsperiod

Ansökningar om dessa medel sker löpande under året.

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret. Länkar till Formulärmall och Anvisningar hittar du här nedan.

Mall ansökningsformulär

Anvisningar

Blankett - Bekräftelse av ansökan
- att skriva ut och under samt posta till FoU-centrum GbgSB efter skickad ansökan.

 

Fyll i ansökan nedan och skicka genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner.

SÖKANDE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)

PROJEKT
TITEL
Sammanfattning av din idé och tänkt metod (max 200 ord)
Ev. medarbetare

HANDLEDARE
Önskar du handledning från FoU-centrum?
Ev. redan utsedd handledare
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

STÖDET AVSES ANVÄNDAS TILL
Om du angett att du kommer att ansöka om medel från annan anslagsgivare skriver du vilken nedan.

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar
Uppgift om hur mycket tid som beräknas åtgå för att slutföra forskningsplan/anslagsansökan
Projektet planeras utgöra:
 
 
 
[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2017-03-29 18:16