Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Det ekonomiska stödet söks av doktorander som är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och är i behov av sammanhängande tid att t.ex. skriva sin kappa/ramberättelse. Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till disputation.

Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, och är inskriven som doktorand. Sökanden bör ha genomfört halvtidskontroll. Stöd kan bara beviljas en gång.

  • Ansökan görs digitalt i formulär här på hemsidan. Se nedan för länk. När du klickat på "Skicka" får du en länk till en blankett som ska skrivas ut och under samt postas till FoU-centrum.
  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fördelning av medel sker löpande efter bedömning av  FoU-chef för FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.
  • Beslut kan ej överklagas.

Skriv ut följande dokument som stöd då du ansöker.

Ansökningsformulär - Ansökan om speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier.pdf 
OBS: endast som stöd vid ansökan.
Du skriver och skickar ansökan elektroniskt via nedan ansökningsformulär. Det går inte att spara ansökan som därför skrivs vid ett tillfälle.

Ansökningsperiod

Ansökningar om dessa medel sker löpande under året.

Ansökningsformulär


PREL. TITEL PÅ AVHANDLING
Sammanfattning (max 200 ord)
Registreringsnummer i FoU i VGR

DOKTORAND
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)

SÖKTA MEDEL
Ange nedan hur många % av din/en heltidslön du söker för.
I hur många veckor anser du att du behöver ekonomiskt stöd enl ovan angiven %-sats för ram/kappaskrivandet?

Datum för antagning som doktorand
Antagen vid

HANDLEDARE
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

PLANERING
Datum för planerad eller genomförd halvtid
Datum för planerad eller genomförd predisputation
Datum för planerad disputation

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar
Pågående och planerade delarbeten
Avslutade och pågående forskarutbildningskurser
Specificera nedan tidigare, nuvarande och sökt annan finansiering
 
 
 
Senast uppdaterad: 2021-03-19 09:35