Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-anslag för Södra Älvsborg

 

Anställda inom Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt. Här nedan återfinner du de medel som närmast är riktade till anställda i området för Södra Älvsborg.

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

Rådet verkar för att ge förutsättningar för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Södra Älvsborg.

Forskarstöd för anställda inom primärvården, Södra Älvsborg

Inom primärvården bedrivs många projekt. För att möjliggöra det kan primärvårdsanställda i området Södra Älvsborg ansöka om medel för forskningsarbetstid. Medlen benämns Forskarstöd. Dessa medel är riktade som Doktorandmedel och Post doc/handledarmedel.

Forskningsvecka

Det stöd som söks här avser att ge möjlighet till tjänstledighet i en vecka för att forma din projektidé till en projektplan och/eller skriva en ansökan för forskningsanslag, eller skriva manuskript som planeras att skickas till en vetenskaplig tidskrift. Sista ansökningsdag: 9 november 2020.

Doktorandstöd

Doktorandstöd för personer inom primärvård i det geografiska området Södra Älvsborg. Sista ansökningsdag: 9 november 2020.

Post doc. / Handledarstöd

Forskarstöd för handledare /post doc. för disputerade i primärvården inom det geografiska området Södra Älvsborg. Sista ansökningsdag: 9 november 2020.

Senast uppdaterad: 2017-02-22 19:20