Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-anslag för Södra Älvsborg

 

Anställda inom Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt. Här nedan återfinner du de medel som närmast är riktade till anställda i området för Södra Älvsborg.

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

Rådet verkar för att ge förutsättningar för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Södra Älvsborg.

Forskarstöd för anställda inom primärvården, Södra Älvsborg

Inom primärvården bedrivs många projekt. För att möjliggöra det kan primärvårdsanställda i området Södra Älvsborg ansöka om medel för forskningsarbetstid. Medlen benämns Forskarstöd. Dessa medel är riktade som Doktorandmedel och Post doc/handledarmedel.

 

Forskningsvecka:

Det stöd som söks här avser att ge möjlighet till tjänstledighet i en vecka för att forma din projektidé till en projektplan, skriva en ansökan för forskningsanslag, och/eller skriva manuskript som planeras att skickas till en vetenskaplig tidskrift. Projektet förutsätts vara primärvårdsinriktad forskning med mål att publicera en vetenskaplig artikel.

Ansökningsperioden varierar från år till år. Vid frågor kontakta: tanja.fransson@vgregion.se 

Doktorandstöd

Doktorandstöd för personer inom primärvård i det geografiska området Södra Älvsborg.

Post doc. / Handledarstöd

Forskarstöd för handledare /post doc. för disputerade i primärvården inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Senast uppdaterad: 2022-10-12 13:42