Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-anslag för Södra Älvsborg

Anställda inom Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt. Här nedan återfinner du de medel som närmast är riktade till anställda i området för Södra Älvsborg.

 

I våra lokaler återfinns också anslagsgivarkansliet för Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg. Rådet verkar för att ge förutsättningarför att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i södra Älvsborg.  Lokala FoU-rådets hemsida återfinns här.

Inom primärvården bedrivs många projekt. För att möjliggöra det kan primärvårdsanställda i området Södra Älvsborg ansöka om medel för forskningsarbetstid. Medlen benämns Forskarstöd. Dessa medel är riktade som Doktorand- och Post doc/handledar-medel. Du kan läsa mer om dessa stöd i kolumn till höger och ta del av vilka som har tilldelats medel. Har du tilldelats medel så återfinner du under menyn "För projektledare" mer information om handhavande.

Ansökan:

Sista Ansökningsdag: 30/11 -2019

Tilldelade forskarstöd:
Sammanställningar

Det stöd som söks här avser att ge möjlighet till tjänstledighet i en vecka för att forma din projektidé till en projektplan och/eller skriva en ansökan för forskningsanslag, eller skriva manuskript som planeras att skickas till en vetenskaplig tidskrift.

OBS! Ansökningsperioden varierar från år till år.

Information

Ansökan

Senast uppdaterad: 2020-05-28 13:22