Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Doktorandstöd inom primärvård inom geografiska området Södra Älvsborg

Krav på vetenskapliga förkunskaper

Sökande skall vara antagen som doktorand

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav:

  • Vara antagen som doktorand vid universitetsinstitution.
  • Kunna uppvisa intyg från huvudhandledaren på institutionen att forskarstudierna bedrivs aktivt. Med aktivt avses ej att studierna bedrivs på heltid eftersom alla som kommer i åtnjutande av detta stöd bedriver sin forskarutbildning på deltid. Med aktivt avses att studierna går framåt och att man inte är vilande doktorand.
  • Av FoU-centrum i Södra Älvsborg bedömas ha en forskningsprofil som har relevans för primärvården.
  • Ha fortlöpande kontakt med FoU-centrum.
  • Under sin forskningsarbetstid acceptera att vara handledare för 1-2 projekt.

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav:
Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

Doktorandstödet kan sökas upp till 20 % av heltid. Medel söks i konkurrens och för anställda i området Södra Älvsborg handläggs detta stöd av FoUU-centrum Södra Älvsborg. Doktorandstöd beviljas för maximalt ett år i taget, med möjlighet till förlängning om uppgjord individuell studieplan följs.

Bidraget ges huvudsakligen i form av: Arbetstid.

Distribution av ekonomiskt stöd:
Doktorandstödet faktureras av respektive enhet som har en forskare som beviljats doktorandstöd. Ett beviljat doktorandstöd är en beräkning och motsvarar cirka den kostnad som motsvarar angiven andel av aktuell tjänst inom organisationen.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd:
Beviljas i regel för en period av högst 12 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande:
Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär via Researchweb.

Ansökan Doktorandstöd

Sista ansökningsdag: 9 november 2020 

Ansök om doktorandstöd och fortsättningsansökan

Senast uppdaterad: 2018-03-15 10:56