Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Doktorandstöd inom primärvård inom geografiska området Södra Älvsborg

Krav på vetenskapliga förkunskaper
Sökande skall vara antagen som doktorand

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav:

  • Vara antagen som doktorand vid universitetsinstitution.
  • Kunna uppvisa intyg från huvudhandledaren på institutionen att forskarstudierna bedrivs aktivt. Med aktivt avses ej att studierna bedrivs på heltid eftersom alla som kommer i åtnjutande av detta stöd bedriver sin forskarutbildning på deltid. Med aktivt avses att studierna går framåt och att man inte är vilande doktorand.
  • Av FoU-centrum i Södra Älvsborg bedömas ha en forskningsprofil som har relevans för primärvården.
  • Ha fortlöpande kontakt med FoU-centrum.
  • Under sin forskningsarbetstid acceptera att vara handledare för 1-2 projekt.

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav:
Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

En optimal vård och omsorg förutsätter god kunskap om de senaste rönen om bemötande, vård och behandling. Vidare måste man kunna sortera i den ström av nya fakta som flyter fram. Eftersom primärvården i regel gör den första bedömningen och prioriteringen är det mycket viktigt att vi här ligger väl framme. Vi vill alltså ha ett kreativt och stimulerande arbetsklimat där nya idéer utvärderas och gradvis förbättrar vården. Möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete är därför centralt. För att uppnå detta måste vi ha ett arbetsklimat som ger kreativa människor svängrum och praktiska förutsättningar.

Anställda i primärvården Västra Götalandsregionen har möjlighet att söka doktorandstöd om 20 %. Dessa söks i konkurrens och för anställda i området Södra Älvsborg handläggs detta stöd av FoU-centrum södra Älvsborg. Doktorandstöd beviljas för maximalt ett år i taget, med möjlighet till förlängning om uppgjord individuell studieplan följs.

Bidraget ges huvudsakligen i form av:
Arbetstid.

Distribution av ekonomiskt stöd:
Doktorandstödet betalas ut som en intäkt till respektive enhet som har en forskare som beviljats doktorandstöd. Intäkterna betalas ut med en tolftedel januari-december för respektive beviljat doktorandstöd. Ett beviljat doktorandstöd är en beräkning och motsvarar cirka den kostnad som motsvarar angiven andel av aktuell tjänst inom organisationen.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd:
Beviljas i regel för en period av högst 12 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande:
Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär via Researchweb.

 

Ansökan Doktorandstöd

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:31