Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Doktorandstöd inom primärvård inom geografiska området Södra Älvsborg

Behörighetskrav: 

  • Sökande ska vara antagen som doktorand vid universitetsinstitution
  • Sökanden ska kunna uppvisa intyg från huvudhandledaren på institutionen att forskarstudierna bedrivs aktivt. Med aktivt avses att studierna går framåt och att man inte är vilande doktorand.
  • Sökande bedöms ha en forskningsprofil som har relevans för primärvården.
  • Sökande ska ha fortlöpande kontakt med FoU primär och nära vård Södra Älvsborg.
  • Sökanden ska under sin forskningsarbetstid acceptera att vara handledare för 1-2 projekt.
  • Sökanden ska inneha en anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

Doktorandstödet kan sökas upp till 20% av heltid. Medel söks i konkurrens och handläggs av FoU primär och nära vård Södra Älvsborg. Doktorandstöd beviljas för maximalt ett år i taget, med möjlighet till förlängning om uppgjord individuell studieplan följs.

Bidraget ges huvudsakligen i form av arbetstid.

Doktorandstödet faktureras av respektive enhet som har en forskare som beviljats doktorandstöd. Ett beviljat doktorandstöd är en beräkning och motsvarar cirka den kostnad som motsvarar angiven andel av aktuell tjänst inom organisationen.

Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt. 

Senast uppdaterad: 2022-10-12 14:05