Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Post. doc. forskarstöd (handledare) för disputerade i primärvården inom det geografiska området Södra Älvsborg

Krav på vetenskapliga förkunskaper

Sökande skall vara disputerad.

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav:

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav: Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

En optimal vård och omsorg förutsätter god kunskap om de senaste rönen om bemötande, vård och behandling. Vidare måste man kunna sortera i den ström av nya fakta som flyter fram. Eftersom primärvården i regel gör den första bedömningen och prioriteringen är det mycket viktigt att vi här ligger väl framme. Vi vill alltså ha ett kreativt och stimulerande arbetsklimat där nya idéer utvärderas och gradvis förbättrar vården. Kan vi uppnå detta blir det med största sannolikhet lättare att rekrytera personal. Möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete är här centralt. För att uppnå detta måste vi ha ett arbetsklimat som ger kreativa människor svängrum och praktiska förutsättningar. Vidare måste den status forskning och utveckling (FoU) har idag höjas. FoU ses idag alltför ofta som något som bara stjäl tid från produktionen, vilket i och för sig är sant sett i det korta perspektivet.

Det som behövs för att kunna genomföra ett forskningsprojekt är tid, handledarkompetens och pengar till förbrukningsmaterial. I nuläget finns ofta möjlighet att finansiera förbrukningsmaterial och att hitta pengar till arbetstid. Kompetent handledning är ofta svårare att hitta för de som arbetar utanför akademin. Av detta skäl vill FoU primärvård VGR, FoU-centrum Södra Älvsborg stimulera disputerade att fortsätta forska genom att fungera som handledare för andras forsknings- och utvecklingsprojekt.

Stödet innebär att FoU primärvård VGR, FoU-centrum Södra Älvsborg finansierar 20 % av lönen för att kunna hjälpa till med handledning. Förutom att 20 % av arbetstiden avsätts för handledningsuppdraget ges ett uppdragstillägg om 3,500: -/mån. Sedan 2015-01-01 beviljas inte detta tillägg för nya ansökningar längre.

Bidraget ges huvudsakligen i form av: Arbetstid.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd: Beviljas i regel för en period av högst 36 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande: Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär via Researchweb.

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:30