Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskarstöd för handledare/post doc. i primärvården inom det geografiska området Södra Älvsborg

Krav på vetenskapliga förkunskaper

Sökande skall vara disputerad.

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav:

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav: Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

Stödet innebär att FoUU primärvård VGR, FoUU-centrum Södra Älvsborg finansierar upp till 20 % av lönen för att arbeta med vetenskaplig handledning. 

Bidraget ges huvudsakligen i form av: Arbetstid.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd: Beviljas i regel för en period av högst 36 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande: Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär via Researchweb.

Ansökan

Senast uppdaterad: 2018-09-20 11:33