Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MFM330 2020 Forskningsmetodik, en introduktion (8 hp)

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal). Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier).

Kursinformation

Kursdagar 2020 för Göteborg:

14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 10 mars, 24 mars, 14 april, 21 april, 5 maj, 19 maj och 2 juni.

Utöver dessa 11 schemalagda dagar, som är obligatoriska att delta i, omfattar kursen ytterligare 14 kursdagar - totalt alltså 25 dagar. Resterande kursdagar används för inläsning och eget arbete med att skriva projektplan och ska fördelas över hela vårterminen, lämpligen i samband med de schemalagda dagarna samt inför de två inlämningstillfällena i början av maj respektive juni. Det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare så att du kan få ut samtliga kursdagar.

För dig som går kursen är det viktigt att du går in på kursens hemsida inför varje kurstillfälle för att se vad som gäller och vad du förväntas förbereda till kommande kurstillfälle.

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Samtliga kurstillfällen utom kurstillfälle 2 hålls på Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8, Karta

Kurstillfälle 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, information om adress och resväg hittar du under Dag 2 i schema.

Kostnad

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 810 SEK för år 2019). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Handledning

Ram för handledningstid för ST-läkare är 20 timmar, inklusive projektplan och godkänt vetenskapligt skriftligt individuellt arbete. Kostnad för handledning är 32 % av ett prisbas belopp (2019, 46 500 SEK),  vilket innebär 14 880 SEK för år 2019. Om du av någon anledning behöver gå om FoU-kursen belastas din arbetsplats ny kurskostnad.

Vetenskapliga skriftliga individuella arbeten

Om du är ST-läkare och  genomför FoU-kurs under vårterminen ska du vara klar med ditt vetenskapliga skriftliga individuella arbete senast 1 år efter godkänd kurs förutsatt att din ST-utbildning går som planerat. Därför är det viktigt att du planerar in tid för både FoU-kurs och genomförande av ditt projekt.

Bedömning av kursens olika moment

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare restuppgift för det momentet.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

- närvaro

- statistikinlämning

- skriftlig reflexionsuppgift på artikel

- den egna projektplanen inklusive referenslista

- peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner

- PowerPoint presentation

- muntlig presentation

Ansökan

Ansökningsperioden för 2020 års kurs är 15 augusti - 15 september 2019.
Antagningsbesked ges via mail i slutet av oktober. För de sökande som är ST-läkare kommer prioriteringar att göras av studierektorerna.

För att kunna göra en ansökan till FoU-kurserna behöver du skapa ett personkort i ansökningssystemet. Det gör du genom att klicka på Skapa Personkort (om du redan har ett personkort kan du gå direkt till ansökan). När du skapat ditt personkort kan du göra din ansökan genom att klicka på Ansökan.

Skapa personkort

Ansökan

Senast uppdaterad: 2020-05-04 11:27