Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dag 9: Peer-to-peer seminarium, 14 maj

Peer-to-peer i grupp 

Datum: 8 maj 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Seminarieledare denna dag är oftast handledare som är knutna till FoU-centrum.

Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egna och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Dagen inleds med en presentation av hur projekt skall registreras i FoU i VGR.

Projektplanen skall vara skriven med typsnitt Times New Roman,  teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd och omfatta 4-8 sidor.

Den 1 maj 2018 klockan 24:00  är sista inlämningsdag för 1:a version av projektplanen.  Gruppindelning och gruppernas projektplaner distribueras till alla inom respektive grupp + till seminariegruppledare den 2 maj 2018. Läs in dig på den projektplan som du skall opponera på och läs även de övriga projektplanerna i gruppen för att kunna ställa frågor och diskutera dem. Maila in projektplan till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Döp filen med ditt efternamn och projektplan MFM330_2018.

Vid dagens träff informeras också om hur du registrerar ditt projekt  i FoU i VGR och håller beskrivningen uppdaterad allt eftersom arbetet framskrider. Alla projekt som görs inom VG-region skall registreras i denna databas och du kan inte få ut ditt kursintyg innan ditt projekt är registrerat.

Manual finns under Mer på startsidan

Bedömningsmallar opponeringsguide finns inlagda underkurstillfälle 1.

Manual Reserachweb och FoU i VGR

Bedömningsmallar och opponeringsguide finns inlagda under kurstillfälle 1.

Manual Researchweb

FoU i VGR

Senast uppdaterad: 2018-09-27 15:02