Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Publicerad: Uppdaterad:
 • Vi har inom FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän en ny chef.  Helena Backlund Wasling har sedan i slutet av mars tagit över från Maria Larsson, numer forsknings- och utbildningschef i Region Värmland.

 • För dig som är disputerad inom hälsovetenskaper och med anställning inom VGR hålls en distanskurs om HTA den 10-12 november. Sista anmälningsdag 23 juni (först till kvarn till 20 platser)

 • Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurs för vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård. Utbildningen omfattar 7,5 hp, och ges som en uppdragsutbildning via Göteborgs Universitet.

 • Den 16 april medverkar vi med en programpunkt på årets Vetenskapsfestival. Sex av våra forskare guidar publiken genom den breda primärvårdsforskningen där nyttan för patienterna är den starkast lysande ledstjärnan.

 • Behöver du inom ramen för ett projekt anlita hjälp med transkribering kan medel för detta nu sökas via Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän. Läs mer om stödet på Lokala FoU-rådets hemsida.

 • Forskare och projektledare med koppling till FoU primärvård fortsätter att producera artiklar. Ett arbete som på olika sätt möjliggjorts med hjälp av stöd av vår verksamhet. Läs mer om artiklarna här på hemsidan. Kontakta gärna oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa även dig.

 • "Physicians’ experiences of video consultation with patients at a public virtual primary care clinic: a qualitative interview study" publicerades den 2 mars i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

 • Den 1 mars öppnar åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektanslag.

 • ALF-informationsmötet ersätts denna gång av ett zoommöte som hålls måndagen 15/3 kl 11-12.30

 • Grattis Karin! Och grattis VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer), våra grannar inom Regionhälsan, som genom Karins docentur utökar den vetenskapliga kompetensen inom verksamheten.

 • Andreas Fors är antagen som docent i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Detta innebär dubbel utdelning för FoU primärvård då vi dels välkomnar Andreas som ny FoU-strateg på FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, dels kan räkna in ännu en docent i våra led.

 • Is the Thoughts and Health programme feasible in the context of Swedish schools? A quasi-experimental controlled trial study protocol. Artikeln beskriver den studie projektet Tanke och hälsa just genomför. Författare är bl.a. Carl Wikberg, distriktssköterska och Josefine Lilja, psykolog.

 • Symptoms within somatization after sexual abuse among women: a scoping review. Artikeln är ett resultat av slutfört projektarbete inom ramarna för FoUs kurs i forskningsmetodik (MFM330). Carina har mångårig klinisk erfarenhet som läkare inom gynekologi och är sedan år 2020 doktorand.

 • Regeringen satsar stort på forskning och innovation år 2021-2024. 190 miljoner ska ge fler möjlighet att forska inom allmänmedicin och FORTE föreslås få en nivåhöjning om upp till 180 milj. kr för sina anslag. Med detta önskar vi på FoU er alla en härlig jul och ett riktigt gott nytt år.

 • FoU-strateg Åsa Premberg är medförfattare till artikel som översätter och kulturanpassar enkät om pappors erfarenhet av förlossningar: "Cross-cultural adaptation and validation of the First-Time Fathers Questionnaire in China".

 • Professor, läkare och FoU-ledare Robert Eggertsen är medförfattare till en rad artiklar som handlar om jodintag bland gravida, CRP-test och internationella skillnader i längd och BMI.

 • Fysioterapeut Stefan Lundqvist, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, försvarade sin avhandling den 6 november i vilken han visar på tydliga framgångsfaktorer för att konceptet fysisk aktivitet på recept ska fungera också för patienter som efter ett halvår inte uppnått önskad fysisk aktivitetsnivå.

 • Doktorand Faraidoun Moradi, specialistläkare på Närhälsan Torslanda vårdcentral, publicerade nyligen sin studie "Gendered lived experiences of marriage and family following exposure to chemical warfare agents..."

 • Monica försvarade sin avhandling Sharing & Caring, Division of parental leave from a psychological perspective den 9 oktober 2020 klockan 09:00 i Linnésalen, Mediehuset, Campus Linné, Seminariegatan 1B, Göteborg.

 • "Cortisol Concentration as Predictor of Tobacco Initiation in Adolescents: Results From a Population-Based Swedish Cohort"

 • Vill du vara med och bidra till utvecklingen av infrastruktur för FoU i primärvård? Kan du se dig som en del av en verksamhet med tvärorganisatorisk sammansättning där du hanterar komplexa och samverkansbaserade uppdrag? Då är du hjärtligt välkommen med en ansökan till tjänsten som FoU-strateg inom FoU primärvård. Sista ansökningsdag: 28 oktober 2020

 • Spelar det någon roll hur föräldrar delar på föräldraledigheten? Föräldrar har haft möjlighet att dela på föräldraledigheten sedan drygt 45 år tillbaka, ändå vet vi lite om hur det påverkar föräldrarna och samspelet i familjen. Disputation 9 oktober 09:00 - 11:00.

 • I november utlyses flera nivåer av ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet. Ansökningsperiod: 11 november - 9 december 2020

 • Kursen utgör en arena för att mötas och lära över organisatoriska och professionella gränser. Syftet är för deltagarna att utveckla kunskaper om centrala mekanismer för samverkan och färdigheter för arbete i samverkan, med särskilt fokus på vårdens övergångar och patienten i centrum (nyheten går till extern sida).

 • FoU-ledare Andreas Fors är på ett eller annat sätt involverad i artiklarna och speciellt värd att understryka är utvärderingen av effekter av en personcentrerad intervention i skolmiljö för ungdomar med smärta.

 • Publicerade artiklar av medarbetare på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän visar tydligt på bredden inom primärvårdsforskningen. De spänner över bl.a. psykisk hälsa, fysisk aktivitet, kvinnors hälsa, kolesterol och nutrition.

Publicerad: