Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grattis Bledar Daka och Susanne Bernhardsson!

Publicerad:

Sahlgrenska akademin har nu i höst fått två nya docenter, båda knutna till FoU primärvård Göteborg och södra Bohuslän.

Att vi får fler docenter med klinisk bas i primärvården är en viktig del i den pågående omställningen och vidareutvecklingen av universitetssjukvårdsenheter, för att kunna fortsätta främja en hög vetenskaplig kompetens och stimulera fler medarbetare till primärvårdsforskningen

Bledar Daka är docent i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin. Bledar har arbetat som distriktsläkare i primärvården i Göteborg sedan 2008. Han disputerade 2014 med en avhandling som undersökte sambandet mellan nivåer av könshormoner och risken att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.

Under åren 2015-2016 har Bledar varit på ett års postdoc-studier vid University of California San Diego. Bledar har sedan 2007 arbetat med grundutbildning av läkarstudenter och sedan 2017 är han universitetslektor vid Institutionen för medicin.

Bledar var chef för allmänmedicinskt centrum under perioden höst 2018-höst 2019. Han är ledamot i ledningsgruppen för Nationell Forskarskola i Allmänmedicin, representant för Sahlgrenska akademin i Network of Primary Health Care (NPHC). Bledar är aktiv inom forskning med huvudansvar för Skaraborgsstudien. Han är huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för en doktorand. Hans huvudintresse inom forskning är prevention av kardiovaskulära sjukdomar.

Publikationer - Bledar Daka

Handledda projekt - Bledar Daka              

 

Susanne Bernhardsson är docent i fysioterapi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Susanne är sjukgymnast i botten och sedan 2012 specialistsjukgymnast i primär hälso- och sjukvård. Hon disputerade 2015 med en avhandling om implementering av evidensbaserad praktik och riktlinjer inom fysioterapi i primärvård. Efter detta har hon fortsatt att intressera sig för forskning inom evidensbaserad praktik och implementering inom olika områden såsom muskuloskeletal smärta, fysisk aktivitet, stressrelaterad ohälsa och sexuell hälsa.

Susanne har sedan 2015 varit knuten till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän; sedan 2017 som FoU-strateg och för närvarande som tf FoU-chef. Hon arbetar även deltid som projektledare på HTA-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset). På FoU har Susanne främst arbetat med utbildningsfrågor, bl a som kursansvarig för FoU-kurs i forskningsmetodik, samt handledning av doktorander, masterstudenter och ST-läkare.

Publikationer - Susanne Bernhardsson

Handledda projekt - Susanne Bernhardsson

 

Docent Bledar Daka

 

 

 

Docent Susanne Bernhardsson
Publicerad: