Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsanslag från Emelle Fond

Publicerad: Uppdaterad:

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län. Fonden prioriterar särskilt doktorander samt nydisputerade forskare som avser etablera en egen forskningslinje.

Anslag kan sökas både för grundvetenskapliga och kliniska projekt inom området, men för experimentella studier bör tydligt anges hur och när forskningen kan förväntas få klinisk betydelse. För projekt som tidigare erhållit stöd från fonden kan ny ansökan göras, om forskningen visar god progress.

 

Ansökan skall innehålla:   

  • Kortfattad projektbeskrivning (max 5 sidor).
  • Curriculum vitae med publikationslista och uppgift om aktuell anställning samt kontaktuppgifter (postadress, email-adress och telefonnummer).
  • För doktorander skall handledare anges.
  • Budget för sökta medel, inklusive redovisning av övriga erhållna och sökta anslag för projektet.
  • Intyg från prefekt/verksamhetschef om att lokaler disponeras för projektet.

Ansökan ställs till: Emelle Fond, Att: Sverker Jern, Klinisk fysiologi plan 1, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg

Upplysningar lämnas av fondens ordförande Professor Sverker Jern (sverker.jern@gu.se).

Ansökan inlämnas i 1 original och 4 kopior. OBS Ofullständig ansökan tas ej upp till behandling.

 

ANSÖKAN SKALL VARA FONDEN TILLHANDA SENAST 20 april 2020.

 

Publicerad:
Uppdaterad: