Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmånader (ALF-medel) för doktorander och post-docs inom primärvård

Publicerad:

Medi-sam har beslutat om en strategisk satsning för samtliga förvaltningar (förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU) inom Västra Götalandsregionen.

Historiskt har mycket av forskning och utveckling fokuserats till universitetssjukhusen som därför naturligt har starkare akademiska miljöer än vårdenheter utanför universitetssjukhusen. Mot bakgrund av detta riktas en strategisk satsning för stöd till utveckling av klinisk forskning till enheter utanför universitetssjukhusen för att på sikt höja standarden inom dessa andra enheter. Detta ligger väl i linje med ambitioner från såväl sjukvård i VGR som akademi att akademisera sjukvården i hela regionen.

För hösten 2019 avsätts 1,6 mnkr avsett att finansiera totalt 20 forskarmånader inom primärvård. Dessa kan fördelas på doktorander och post docs och varje doktorand/post doc kan erhålla två eller tre månader.

FoU-cheferna inom primärvård har fått i uppdrag att internt fördela medlen utifrån akademisk meritering, kvalitet och hur långt respektive projekt kommit. Målsättningen bör vara att tilldela forskningstid som har möjlighet att resultera i publikationer.

Sista ansökningsdag:
9 augusti kl 16.00.

Beslut avses meddelas v. 34.

Länk till ansökan

För att komma till ansökan behöver du logga in i ansökningssystemet (Researchwebb). Följ instruktionerna på sidan.

Publicerad: