Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkansprojekt inom Regionhälsan ska forska om barn med fetma

Tre verksamheter inom Regionhälsan samarbetar i ett nytt projekt om implementering av fysisk aktivitet på recept, FaR, för barn. Projektet har just beviljats 5,7 miljoner kronor och ska genomföras mellan 2020 och 2024.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, utlyste i december 2019 medel för att bidra till ökad kunskap inom implementeringsforskning. Bland 97 ansökningar valdes 14 ut, och bland dem finns ett samverkansprojekt mellan tre verksamheter i Regionhälsan - Centrum för fysisk aktivitet, FoUU (Forskning och Utveckling och Utbildning) samt Barn- och ungdomsmedicin.

Projektet, som går under namnet IMPA, ska undersöka implementering av fysisk aktivitet på recept för barn med fetma.

- Implementering är det stora och viktiga steget att införa forskningsresultat på klinikerna. Vi implementeringsforskare tittar på hur metoder används så effektivt och bra som möjligt; att de används på det sätt som det är tänkt, säger Susanne Bernhardsson, ansvarig forskare och docent på FoU primärvård.

-Implementering av arbetsmetoder är något mycket komplext som ofta sker utan så mycket systematik och planering bakom sig, och för att metoder ska fungera i verksamheter är det jätteviktigt att man lägger krut på implementeringsaspekterna, fortsätter hon.
FaR är en vedertagen metod; forskning på vuxna personer har visat att den har effekt på att höja aktivitetsnivån.

- Metoden används även inom barnverksamhet idag, men har i stort sett inte forskats på alls när det gäller barn, säger Susanne Bernhardsson.

Samverkansprojektet ska nu kartlägga hur arbetet med FaR idag främjar fysisk aktivitet hos barn och vilka möjligheter och hinder som inblandade aktörer upplever. Intervjuer och enkäter ska genomföras med såväl personal som barn och föräldrar.

- Vi kommer också mäta den fysiska aktivitetsnivån före och efter FaR, genom att sätta på barn och föräldrar rörelsemätare, som mäter rörelsemönster, intensitet och stillasittande. Mätningarna görs efter tre, sex respektive tolv månader.

Även om projektet har ett starkt fokus på fysisk aktivitet är det planerat som ett tvärvetenskapligt projekt som kommer att involvera många professioner som jobbar med denna grupp, som barnläkare, barnsjuksköterskor, dietister, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Projektet kommer att ledas av fysioterapeuten Charlotte Boman från Centrum för fysisk aktivitet. Hon har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga, och även från att utveckla och anpassa modeller för hur man kan lägga upp arbetet kring FaR.

Senast uppdaterad: 2020-06-01 14:05