Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Årlig översyn av forskningsproduktion och akademisk grad

Publicerad: Uppdaterad:

I dagarna har koncernkontoret för Västra Götalandsregionen sänt ut en preliminär version av "FoU i VGR Årsredovisning år 2017" till hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer. Årsredovisningen innehåller uppgifter som anställda i dagsläget har registrerat i projektdatabasen FoU i VGR (www.vgregion.se/fouivgr) gällande sin forskningsproduktion och akademiska grad.
Syftet är att identifiera behov av komplettering.

Insats för aktuell FoU-information

Den preliminära "FoU i VGR Årsredovisning år 2017" kommer att vidarebefordras från verksamhetschef till dig som är projektledare och forskningsaktiv för genomgång. Eventuell komplettering av din egen information ska göras av såväl pågående projekt, som av vetenskapliga publikationer och CV senast den 28 mars. I CV är det viktigt att du ser över tjänstetitel och akademisk grad, liksom nuvarande arbetsplats/arbetslivserfarenhet.

Tänk på att även du som har externa forskningsanslag ska finnas med i årsredovisningen, liksom om du fått någon form av stöd från VGR för att göra din C- D-eller masteruppsats. För vissa verksamheter gäller detta även ST-arbeten.

Frågor och stöd om årsredovisningen

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som är FoU-guider www.vgregion.se/fouivgrfouguider
Dessa kan svara på frågor och ge stöd. 

Final version "FoU i VGR Årsredovisning år 2017"

De uppgifter som anställda registrerat senast den 28 mars kommer att finnas med i den finala versionen för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Den färdigställs för publicering och utskick under april.

 

Gun Rembeck
Gun Rembeck är regional FoU-guidessamordnare för FoU i VGR och strateg inom FoU primärvård. Hon är huvudansvarig i arbetet med årsredovisningar från FoU i VGR.
Fotograf: Eva Almqvist

Vad är FoU i VGR?
Förutom att forskningsproduktion sammanställs i årsredovisningar från denna databas, så är FoU i VGR en webbportal inom systemet Researchweb. Researchweb används även för att ansöka om FoU-medel för hälso- och sjukvård i VGR. I FoU i VGR kan du söka en mängd med information om forskning i VGR. Exempelvis kan du där ta del av projektbeskrivningar samt länkar till vetenskapliga publikationer och kontaktuppgifter till forskningsaktiva medarbetare inom hela VGR. Webbportalen återfinns här: www.vgregion.se/fouivgr.

Läs mer om FoU i VGR
Informationsbroschyr
Manual för projektledare

Publicerad:
Uppdaterad: