Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beviljade ansökningar om projektmedel till primärvård

Publicerad: Uppdaterad:

För att stimulera kreativitet och utveckling har anställda möjlighet att söka lokala FoU-rådsmedel. Närhälsans fyra FoU-centrum inom FoU primärvård är anslagsgivarkansli. De arbeten som tilldelas anslag ges främst förutsättningar i avsatt tid för forskning och utveckling som kan leda till bättre vård. Följande projekt från primärvård har beviljats medel vid senaste beslut i respektive lokalt FoU-råd:

text

Leinsdorff Linda, bedömningsteamet Solhem, Borås. Arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta som försäkringsmedicinska utredare på uppdrag av Försäkringskassan.

Malmberg Stefan, HälsoBrunnen Vårdcentral. Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit.

Löfgren Märit, Herkules vårdcentral. Uppåt Framåt - en folkbildningsresa med samverkansfokus.

Weineland Strandskov Sandra, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg. Internet Medierad Psykologisk behandling - Acceptance and Commitment Therapy – IMPACT.

Skoglund Ingmarie, Närhälsan Södra Torget och Närhälsan FoU Primärvård. Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?

André, Maria, Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning, Göteborg
Tankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.

Boman, Charlotte, FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie.

Brandel, Martina, WeMind Psykiatri, Göteborg
En svensk valideringsstudie av HAM-A6 och HAM-D6 i en population med ångest- och depressionspatienter.

Jansson, Jeanette, Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Hur upplever föräldrar som avböjer behandling för sitt barns fetma mötet med BVC i frågor som rör deras barns viktutveckling?

Lundqvist, Stefan, FaR-teamet centrala och västra Göteborg
Patienters erfarenheter av att få fysisk aktivitet på recept - FaR. Fysiskt inaktiva patienter med metabola riskfaktorer i primärvården. En kvalitativ innehållsanalys.

Moradi, Faraidoun, Närhälsan Älvängen vårdcentral, Göteborg,
Personer exponerade för kemisk stridsgas: tankar, upplevelser och behov

Vesting, Sabine, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, Göteborg
Interbedömar reliabilitet av fysioterapeutiska undersökningsmetoder av bäckenbotten- och magmuskelfunktion.

Här återfinns samtliga projekt inom Västra Götalandsregionen som beviljats lokala FoU-rådsmedel hösten år 2017

Samlingsinformation om Västra Götalandsregionens anslag till forskning med inriktning mot hälso- och sjukvård finner du här:  www.vgregion.se/fouanslagvgr

Publicerad:
Uppdaterad: