Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lokala FoU-rådsmedel - beslut om anslag till primärvård

För att stimulera kreativitet och utveckling har anställda möjlighet att söka lokala FoU-rådsmedel. Fyra FoU-centrum inom FoU primärvård är anslagsgivarkanslier för dessa medel. Tre av dessa  kanslier har under hösten haft ansökningsperiod och beslut är nu tagna för vilka projekt som beviljats medel. De arbeten som tilldelas anslag ges främst förutsättningar i avsatt tid för forskning och utveckling som kan leda till bättre vård inom såväl öppen- som slutenvård.


Här återfinner du primärvårdsprojekten som beviljats medel vid höstens beslut i respektive lokalt FoU-råd

 

Anslag till primärvård
lokala FoU-rådet

Göteborg och Södra Bohuslän:

André, Maria, Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning, Göteborg.
-Tankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.
Boman, Charlotte, FaR-teamet centrala och västra Göteborg.
-Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie.
Brandel, Martina, WeMind Psykiatri, Göteborg.
-En svensk valideringsstudie av HAM-A6 och HAM-D6 i en population med ångest- och depressionspatienter.
Jansson, Jeanette, Barnmedicinsk mottagning Kungälv/Ale.
-Hur upplever föräldrar som avböjer behandling för sitt barns fetma mötet med BVC i frågor som rör deras barns viktutveckling?
Lundqvist, Stefan, FaR-teamet centrala och västra Göteborg.
-Patienters erfarenheter av att få fysisk aktivitet på recept - FaR. Fysiskt inaktiva patienter med metabola riskfaktorer i primärvården. En kvalitativ innehållsanalys.
Moradi, Faraidoun, Närhälsan Älvängen vårdcentral, Göteborg.
-Personer exponerade för kemisk stridsgas: tankar, upplevelser och behov.
Vesting, Sabine, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning, Göteborg.
-Interbedömar reliabilitet av fysioterapeutiska undersökningsmetoder av bäckenbotten- och magmuskelfunktion.

Här återfinns samtliga projekt som beviljats medel

Anslag till primärvård
lokala FoU-rådet
Skaraborg:

Margareta Hellgren, Närhälsan Södra Ryds vårdcentral, Skövde.
-The PrEvention of PostPartum Diabetes Study
(the PEPP diabetes study)- A randomized, controlled trial for diabetes prevention in women with gestational diabetes.
Margareta Hellgren, Närhälsan Södra Ryds vårdcentral, Skövde.
-DIAVIP – DIAbetes preVention In Primary care. A five-year follow-up.

Här återfinns samtliga projekt som beviljats medel.

Anslag till primärvård
lokala FoU-rådet
Södra Älvsborg:

Leinsdorff Linda, Närhälsan Borås bedömningsteam.
-Arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta som försäkringsmedicinska utredare på uppdrag av Försäkringskassan.
Malmberg Stefan, HälsoBrunnen Vårdcentral.
-Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit.
Löfgren Märit, Herkules vårdcentral.
-Uppåt Framåt - en folkbildningsresa med samverkansfokus.
Weineland Strandskov Sandra, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg.
-Internet Medierad Psykologisk behandling - Acceptance and Commitment Therapy – IMPACT.
Skoglund Ingmarie, Närhälsan Södra Torget och Närhälsan FoU primärvård.
-Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?

Här återfinns samtliga projekt som beviljats medel.

Senast uppdaterad: 2017-12-18 11:51