Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi söker forskningsintresserade medarbetare!

Publicerad:

En FoU-ledare som inom del av sin huvudsakliga hälso- och sjukvårdstjänst verkar för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän. Sista ansökningsdag 30 sept. -18

Närhälsan FoU primärvård är en konkurrensneutral forsknings- och utvecklingsverksamhet som finns strategiskt placerad på fyra olika orter inom Västra Götalandsregionen (Skövde, Vänersborg, Borås, Göteborg).  

På FoU-centrum i Göteborg finns en FoU-chef, tre FoU-koordinatorer och en FoU-strateg, samt för närvarande fem FoU-ledare som har tidsbegränsade förordnanden på 20% vardera samt timanställda handledare. 

Vi söker nu ytterligare forskningsintresserade medarbetare som på del av sin tjänst verkar för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän.  

Som FoU-ledare deltar du i FoUs arbete att initiera och stödja patientnära forskning till nytta för patienter, personal och verksamhet samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården för att främja en god och säker vård. 

Du är fortsatt anställd på din ordinarie arbetsplats med uppdragsförordnande på FoU-centrum i Göteborg och södra Bohuslän motsvarande 20-40% under 2018-2019, med möjlighet till förlängning. 

Om arbetet

Att vara FoU-ledare innebär bl.a. att: 

•sprida information om FoU primärvård och dess verksamhet 

•samla in idéer och stimulera till FoU-arbete 

•handledning av FoU-projekt, ansökningar och inom kursverksamheten 

•hålla sig à jour med pågående projekt inom angivet ansvarsområde 

•fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos personal 

•anordna FoU-seminarier, konferenser m.m 

•delta i FoU-centrums arbetsgruppsmöten 

•sprida information om och medverka till att projekt läggs in i FoU i VGR (projektdatabas) 

•delta i och bevaka vid forskningskonferenser och seminarier på nationell och internationell nivå

FoU-centrum är en arbetsplats som befinner sig i ständig utveckling varför arbetsuppgifterna också kan komma att förändras. 

Om dig 

Hälso- och sjukvårdsutbildning såsom exempelvis läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, dietist, med erfarenhet av patientarbete och organisation inom primärvård samt väldokumenterad forskningserfarenhet. Du är disputerad eller i slutfasen av din forskarutbildning och har handledningserfarenhet samt gärna erfarenhet från tidigare projektledningsfunktion. Vi försöker att ha en spridning inom såväl forskningskompetenser som professioner. Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga och initiativförmåga. 

För ansökan och mer information se publicerad annons via nedan länk

Ansökan via annons

Publicerad: