Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier 2020 är 1 oktober - 1 december 2019. Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Behörig att söka är person med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, som planerar att genomföra eller redan arbetar med masteruppsats avseende primärvårdsinriktad forskning och som är antagen till uppsatskurs/kurs i självständigt arbete på avancerad nivå, eller inlämnat ansökan till sådan och inväntar antagningsbesked.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fyll i formuläret på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner på formuläret.
  • Ansökan ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten skall vara enheten tillhanda senast fem dagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila en skiss över ditt masterarbete (max 3 sidor, 12 p, 1,5 radavstånd, exkl. referenser) och meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag  till fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Skissen ska innehålla:

- bakgrund

- syfte

- metod

- förväntade resultat

- tidplan

- referenser (enl. vancouversystemet)

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret. Länkar till Formulärmall och Anvisningar hittar du här nedan.

Mall ansökningsformulär

Anvisningar

Blankett - Bekräftelse av ansökan
- att skriva ut och under samt posta till FoU-centrum GbgSB efter skickad ansökan. Blanketten ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter avslutad ansökningsomgång.

Ansökan om ekonomiskt stöd för magister/masterstudier


SÖKANDE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)

PROJEKT
Titel
Sammanfattning (max 200 ord)
Hur långt har projektet framskridit
Projektet som en del i utbildning för sökanden

UPPSATSKURS/KURS I SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE
Välj alternativ i listan nedan
Högskola/universitet
Vilken kurs
Startdatum

HUVUDHANDLEDARE
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress
BITRÄDANDE HANDLEDARE.
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar
Andra bidragsgivare
Specificera nedan tidigare, nuvarande och sökt annan finansiering
 

 

.

Senast uppdaterad: 2019-09-27 11:43