Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för doktorandstudier 2021 är 1 oktober - 1 december 2020. Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara c.a 20% arbetstid.

Mottagare av stödet accepterar också att vara handledare för 1-2 projekt i primärvård Göteborg och Södra Bohuslän, fördelade av FoU primärvård. Möjlighet till förlängning finns om uppgjord individuell studieplan följs och handledaren intygar att doktorandstudierna går framåt som planerat (samt förutsatt att medel fortsatt avsätts) i högst 8 år.

Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med minst 50% anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, är inskriven som doktorand och som har huvudhandledare utsedd.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoUU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

  • Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.
  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten skall vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila en kort beskrivning av ditt avhandlingsarbete (max 5 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd exkl referenser) och meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag till FoU-centrum  på fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se

Beskrivningen ska innehålla:

- bakgrund

- syfte

- metod

- förväntade resultat

- tidplan

- referenser (enl. vancouversystemet)

Godkännande från etikprövningsnämnden insändes till FoU-centrum snarast efter beslut (vid beviljad ansökan).

Det är just nu inte ansökningsperiod.
Ansökan om ekonomiskt stöd för doktorandstudier år 2021 öppnas igen 1 oktober 2020

Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:17