Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Ansökningsperiod för fortsatt ekonomiskt stöd för doktorandstudier 2020 är 1 oktober - 1 december. Nedan följer vidare information om vad vi vill ha av dig för att ansökan skall ses som komplett. Stödet är avsett att användas till lön. Stödet kan även användas för kostnader som uppstår i samband med studierna, t.ex. enkätutskick. Forskningsstödet avser främst tid för forskningsarbete motsvarande c.a 20% arbetstid.

Ansökan administreras av FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Andra anslagsgivare har sina egna ansökningsingångar med andra ansökningsformulär.

Behörighetskrav:

Behörig att söka är en person som bedriver primärvårdsinriktad forskning, har anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och är inskriven som doktorand samt har huvudhandledare utsedd. Sökanden ska också under föregående år erhållit ekonomiskt stöd för avhandlingen från FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Anvisningar:

  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret skall vara FoU-centrum tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Om din avhandlingsplan avviker från redan inlämnad plan så ska du också maila reviderad avhandlingsplan till FoU-centrum. Denna skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Om en ny eller kompletterande etikansökan gjorts skall godkännande från etikprövningsnämnden insändas till FoU-centrum snarast efter beslut.

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Fortsättningsansökan gäller för år:

PREL. TITEL PÅ AVHANDLING
SAMMANFATTNING av avhandlingsarbetet (max 200 ord)

DOKTORAND
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i %

HUVUDHANDLEDARE
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress
BITRÄDANDE HANDLEDARE
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

PLANERING
Fortskrider avhandlingsarbetet innehållsmässigt enligt tidigare inlämnad avhandlingsplan?
Om planen aviker, ange här på vilket sätt. Maila också reviderad avhandlingsplan till FoU-centrum GbgSB. Den skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
Datum för genomförd eller planerad halvtid. Om datum saknas, ange då "ännu ej fastställt"
Datum för genomförd eller planerad predisputation. Om datum saknas, ange då "ännu ej fastställt"
Datum för planerad disputation. Om datum saknas, ange då "ännu ej fastställt"

AVHANDLINGEN
Vilket år beviljades du ekonomiskt stöd för doktorandstudier från FoU-centrum GbgSB för första gången?
Sammanfatta med max 200 ord hur du använt tidigare medel från FoU-centrum GbgSB avseende datainsamling, analys, manus, inskickat och publicerat material för respektive delstudie och/eller ramberättelse.
Pågående och planerade delarbeten
Hittills varande resultat
Publicerade/accepterade artiklar ingående i avhanlingen
Projektnummer i projektdatabasen (ResearchWeb). Om avhandlingen omfattar fler än ett projekt, ange projektnummer för varje enskillt projekt. Även planen/ramen ska registreras som ett enskilt projekt.

FINANSIERING
Tidigare erhållet ekonomiskt stöd från FoU-centrum GbgSB för avhandlingen.
Redovisa uttaget ekonomiskt stöd från FoU-centrum GbgSB t o m 1 dec samt planerade uttag för december i år.
Specificera tidigare, nuvarande och sökt annan finansiering

ETIK
Behövs etiskt godkännande?
Har ny och/eller kompletterande etisk ansökan gjorts?
Om ja, ange om det var en ny eller kompletterande ansökan, titel och diarienummer här
Planeras ytterligare etisk ansökan?
Om nej, ange varför

ÖVRIGT
Genomförda kurser under det gågna året (titel, institution, poäng) ingående i avhandlingen

 

 

.

Senast uppdaterad: 2019-09-27 11:51