Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Ansökningsperiod för Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå 2020 är den 1 oktober - 1 december 2019. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar c.a 20% av arbetstiden. Mottagare av stödet accepterar också att vara handledare för 1-2 projekt i primärvård Göteborg och Södra Bohuslän, fördelade av FoU primärvård. Möjlighet till förlängning finns om de postdoktorala studierna fortskrider enligt uppgjord plan (samt förutsatt att medel fortsatt avsätts) i högst 6 år.

Behörig att söka är disputerad person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden som befinner sig i relativt tidig fas efter disputation prioriteras.

Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Vid frågor kan FoU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen
  • "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Maila/posta avhandlingen eller länk till avhandlingen till FoU-centrum (om detta inte redan är gjort vid tidigare ansökningstillfälle). 
  • Maila vetenskaplig redogörelse av forskning hitintills (max 3 sidor), en kort beskrivning av ditt planerade projekt på postdoktoral nivå inklusive tidplan (max 5 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd exkl referenser).
  • meritförteckning (CV) senast sista ansökningsdag till  fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se.

Beskrivningen ska innehålla:
- bakgrund
- syfte
- metod
- förväntade resultat
- tidplan
- referenser (enligt vancouversystemet)

Klargör i projektplanen vad sökta medel avser finansiera

Godkännande från etikprövningsnämnden insändes till FoU-centrum snarast efter beslut.

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret. Länkar till Formulärmall och Anvisningar hittar du här nedan.

Mall ansökningsformulär

Anvisningar

Blankett - Bekräftelse av ansökan
- att skriva ut och under samt posta till FoU-centrum GbgSB efter skickad ansökan.

Ansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå


TITEL PÅ PLANERAT POSTDOKTORALT PROJEKT
Sammanafattning (max 200 ord)

TITEL PÅ AVHANDLING
Sammanfattning (max 200 ord)
Datum för disputation
Institution där avhandlingen lades fram

FORSKARE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)
Nuvarande månadslön (brutto)

ERFARENHET OCH UTBILDNING
Genomgångna utbildningar i pedagogik
Praktisk pedagogisk erfarenhet
Utbildningar i statistik
Kompetens i kvantitativ metodik (statistik)
Utbildningar i kvalitativ metodik
Kompetens i kvalitativ metodik
Tidigare handledarerfarenhet

ETIKPRÖVNING
Välj ett av följande alternativ
Om ansökan till etikprövningsnämnden inte planeras motivera här varför

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar
Projektnummer i FoU i VGR (projektdatabasen). Om arbetet omfattar fler än ett projekt, ange projektnummer för varje enskilt projekt.
Förteckning över aktuella forskningsanslag som huvudsökanden
Övriga bidragsgivare
Om du tillhör en forskargrupp ange här vilken
 
 
 
 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-27 11:57