Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Ansökningsperiod för fortsatt ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå 2020 är den 1 oktober - 1 december 2019. Nedan följer vidare information om vad vi vill ha av dig för att ansökan skall ses som komplett. Stödet är avsett att användas till lön. Stödet kan även användas för kostnader som uppstår i samband med studierna, t.ex. enkätutskick. Forskningsstödet avser främst tid för forskningsarbete motsvarande c.a 20% arbetstid.

Ansökan administreras av FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Andra anslagsgivare har sina egna ansökningsingångar med andra ansökningsformulär.

Behörighetskrav:

Behörig att söka är en person som bedriver primärvårdsinriktad forskning, har anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän. Sökanden ska också under föregående år erhållit ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå från FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Anvisningar:

  • Fyll i formuläret här på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner i formuläret.  Formuläret skall vara FoU-centrum tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten ska vara enheten tillhanda senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.
  • Om du avvikit från tidigare angiven plan så ska du också maila reviderad plan till FoU-centrum. Denna skall vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.
  • Om en ny eller kompletterande etikansökan gjorts skall godkännande från etikprövningsnämnden insändas till FoU-centrum snarast efter beslut.

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

För vilket år gäller ansökan
Titel på postdoktoralt projekt
Sammanfattning av projektet (max 200 ord)
Titel på avhandling
Sammanfattning (max 200 ord)

FORSKARE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25% så anger du här 75%)
Nuvarande månadslön (brutto)
 
Har du sedan förra ansökan genomgått ytterligare ubildningar och/eller fått mer erfarenhet vad gäller pedagogik, metodik och statistik? Redogör i så fall för detta nedan.
Samverkar med

PROJEKTET
Sammanfatta med 200 ord hur du använt medlen från FoU-centrum GbgSB avseende datainsamling, analys, manus, inskickat och publicerat material
Hittills varande resultat
Publicerade /accepterade artiklar under det gågna året
Nummer för projektet i projektdatabasen

FINANSIERING
Vilket år beviljades du ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå från FoU-centrum GbgSB för första gången?
Tidigare erhållet ekonomiskt stöd från FoU-centrum GbgSB för projektet
Redovisa uttagna medel t om 1 dec samt planerat uttag för december innevarande år
Övrig finansiell hjälp under innevarande år

ETIK
Behövs etiskt godkännande?
Har ny och/eller kompletterande ansökan gjorts?
Planeras ytterligare etisk ansökan?

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

.

Senast uppdaterad: 2019-09-27 11:58