Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-ledare

FoU-ledarna är en länk mellan FoU-centrum och primärvårdens verksamheter

Deras uppgift är att bl.a informera, inspirera
och inventera FoU aktiviteter i sitt ansvarsområde. FoU-ledarna agerar även som handledare. Tjänstgörningen är på mellan 20-25%.

Fil. dr, sjuksköterska

andreas.fors@vgregion.se

tel: 031 346 06 67

Ansvarsområde                         

Primärvård Göteborg Hisingen

Avhandling     

Person-centred care and self-efficacy - Experiences, measures and effects after an event of acute coronary syndrome, 2015

Forskningsområden                

Personcentrerad vård, self-efficacy, vårdkedjeforskning, e-hälsa, komplexa interventioner, RCT-studier, instrumentutveckling, kvalitativ metodik.

Med. dr, leg. dietist, specialist Folkhälsa/Barnhälsovård

andrea.mikkelsen@vgregion.se

tel. 031 346 06 67

Ansvarsområde                         

Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar och Barn- och Ungdomsmedicin

Avhandling     

Children´s hypersensitivity to cow´s milk - Public health aspects and impact on families

Forskningsområden                 

Barnnutrition, matkultur, födoämnesöverkänslighet, påverkan på vardagslivet och livskvalitet

Odont. dr, legitimerad tandläkare

hulya.cevik.aras@vgregion.se

tel. 031 346 06 75/67

Ansvarsområde                         

Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Avhandling     

The secretory and anti-inflammatory actiions of gastrointestinal hormones in the salivary glands-  an in vivo study

Forskningsområden                 

Hur använda saliven i diagnostiken för att undersöka immunförsvar från munhålan.

Fil. lic, leg. sjukgymnast

marianne.jingrot@vgregion.se

tel. 031 346 06 67

Ansvarsområde                         

Primärvård Södra Bohuslän

Avhandling     

Exhaustion Syndrome - Lived experiences of Losing and Finding the Way Back Home, 2010

Forskningsområden                 

Att få en djupare förståelse för de komplexa samspelet mellan olika faktorer av betydelse för såväl att utveckla utmattningssyndrom som att tillfriskna ifrån det och utifrån ett livsvärldsperspektiv.

Odont.dr, leg. tandhygienist

olga.jensen@vgregion.se

tel. 031 346 0675

Ansvarsområde                         

Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohulän

Avhandling     

On fluoride toothpaste – knowledge, attitudes and behavior, 2013

Forskningsområden                 

Kartläggning av kunskap om, attityder till och beteende gällande fluortandkräm och tandborstningsvanor bland ungdomar, vuxna och äldre samt att beskriva tandvårdspersonalens strategier, beslut och metoder för att lära sina patienter det effektivaste sättet att använda fluortandkräm.

Professor, distriktsläkare

robert.eggertsen@vgregion.se

tel. 031 346 06 67

Avhandling     

Beta-adrenoceptor blockade and vasodilatation in essential hypertension. Hemodynamic studies at rest and during exposure to stress, 1984

Forskningsområden                 

Allmänmedicin, thyreoidea, hypertoni, endokrinologi.

Med. dr, leg. barnmorska

asa.premberg@vgregion.se

tel. 031 346 06 67                       

Ansvarsområde                         

Primärvård Göteborg Centrum                        

Avhandling     

Förstagångsfäders upplevelse av föräldrautbildning, förlossning och första året som far, 2011               

Forskningsområden                 

Upplevelser av föräldraskap, föräldrautbildning och förlossning, främst då mäns upplevelser. Instrumentutveckling. Forskningsfrågor med anknytning till barnmorskeprofessionen.                

Senast uppdaterad: 2018-01-23 11:03