Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handledare

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän har ett antal handledare knutna till sig.

Med. dr, distriktsläkare

bledar.daka@allmed.gu.se

tel: 0760 500866    

Avhandling     

Sex hormones and cardiovascular risks in men and women. The Skaraborg project, 2014.                        

Forskningsområden                 

Allmänmedicin, epidemiologi av diabetes, hypertoni och kardiovaskulär sjukdomar, könshormoner.

Med. dr, arbetsterapeut

eva-lisa.petersson@vgregion.se

tel. 031 346 06 67

Avhandling     

Co-financed collaboration between welfares services -Effects on staff and patients with musculoskeletal disorders, 2005

Forskningsområden                 

Arbetsförmåga och återgång till arbete hos personer med psykisk ohälsa

Med. dr, specialist i allmänmedicin

g.ag@cmcenter.se

tel. 0739 384210                         

Avhandling 1  

Teratogenic Tumours in Infancy and Childhood, 1991         

Avhandling 2  

Metabolic and Urologic Consequences of Continent Urostomy (Kock Reservoir) in Children and Adolescents, 2001. 

Forskningsområden                

Behandlingseffekt av peroralt D vitamin på D-vitaminnivån hos somaliska kvinnor – en placebokontrollerad dubbelblind studie.                  

Docent

kjell.Reichenberg@vgregion.se

tel: 0707 19 54 07   

Avhandling     

Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life, 2001    

Forskningsområden                 

Psykisk hälsa hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.

Hur läkares arbetsförhållanden inverkar på självuppfattning och sätt att arbeta.

Frivilligt behandlingsarbete för gömda flyktingar och papperslösa invandrare.

Professor, leg. arbetsterapeut

kristina.holmgren@neuro.gu.se

tel. 031-786 57 26

Avhandling     

Work-related stress in women - Assessment, prevalence and return to work, 2008

Forskningsområden

Kristinas forskningsområden är arbetsterapi, arbetsrelaterad stress, arbetsförmåga, återgång i arbete, epidemiologi inrikning arbetshälsa, fokusgruppsmetoden och instrumentutveckling.

Professor, överläkare i Socialmedicin

maria.rosvall@gu.se

Avhandling     

Carotid atherosclerosis in relation to socioeconomic status and gender. 

Forskningsområden                 

Socialmedicin, Epidemiologi (fokus på social och kardiovaskulär).

Senast uppdaterad: 2019-08-07 14:36