Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grattis till docenturen Andreas Fors!

Publicerad:

Andreas Fors är antagen som docent i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Detta innebär dubbel utdelning för FoU primärvård då vi dels välkomnar Andreas som ny FoU-strateg på FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, dels kan räkna in ännu en docent i våra led.

Andreas har varit knuten till FoU-centrum i Göteborg- och Södra Bohuslän sedan 2010 och haft ekonomiskt stöd från enheten som predoktorand, doktorand och postdoc.

2015 disputerade han på en avhandling med titeln ""Person-centred care and self-efficacy - Experiences, measures and effects after an event of acute coronary syndrome". Därefter har han varit FoU-ledare och ansvarig för primärvårdsområde Hisingen.

Andreas primära forskningsområde är personcentrerad vård och han har medverkat till att genomföra flera randomiserade kontrollerade studier vid flera olika tillstånd och inom olika kontext. För närvarande leder han ett forskningsprojekt som utvärderar effekter av personcentrerad vård via eHälsa för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samarbete med primärvården och finansieras av forskningsanslag från Forte och ALF medel.

Han är också forskningsledare för forskargruppen Person-centred care@Work som studerar samband mellan ett personcentrerat arbetssätt och arbetsrelaterad hälsa bland hälso - och sjukvårdspersonal.

Andreas är handledare för fyra doktorander, varav två som huvudhandledare, och är ledamot i lokala FoU-rådet Göteborg- och Södra Bohuslän. Han är universitetslektor i omvårdnad vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och från och med februari 2021 är han FoU-strateg vid FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Publicerad: