Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Spännande resultat från studier publicerade under hösten 2020!

Publicerad: Uppdaterad:

Professor, läkare och FoU-ledare Robert Eggertsen är medförfattare till en rad artiklar som handlar om jodintag bland gravida, CRP-test och internationella skillnader i längd och BMI.

Inadequate iodine intake in lactating women in Sweden: A pilot 1-year, prospective, observational study.

Denna pilotstudie visar att ammande kvinnor i sydvästra Sverige kan ha något inadekvat intag av jod hos deltagare utan extra jodtillskott och att därför täckningen av den svenska modellen med jodberikat salt kan behöva ses över för ammande kvinnor

Iodine deficiency in pregnant women in Sweden: a national cross-sectional study.

Denna studie med över 700 gravida kvinnor påvisar något otillfredsställande nutritionsstatus beträffande jod och utveckling av mild jodbrist om inget extra jodtillskott i form av jodberikat salt används under graviditeten.

Is C-reactive protein associated with influenza A or B in primary care patients with influenza-like illness? A cross-sectional study.

Artikeln påvisar att CRP-test vid influensaliknande sjukdom inte fyller någon klinisk funktion och bör undvikas såvida inte bakteriell pneumoni misstänks.

Nedan stora internationella sammanställning av olika epidemiologiska studier påvisar att det är stora skillnader i längd och BMI hos äldre barn och unga vuxna i världen varför program som balanserar undernutrition och övervikt i vissa länder behöver ses över för bästa möjliga hälsa

Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants.

Publicerad: