Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bamse i Borås

Magisteruppsats som skrivits delvis med ekonomiskt stöd av FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän har resulterat i en poster som nyligen visades under Barhälsovårdsdagarna i Borås.

Britt-Marie Lind, barnsjuksköterska på Närhälsan Tjörn Vårdcentral, deltog hösten 2018 vid Barnhälsovårdsdagarna 2018 med postern "Glädjen i Bamse öppnar upp för fokusändring - nu talar vi mer med barnet vid 4 års hälsosamtal på BVC".

Britt-Marie säger själv ”Jag hade möjlighet att delta genom Poster och abstrakt samt genom att sprida artiklar från barnbladet. Sagofiguren Bamse står för att vara snäll, trygg och stark och när BHV sjuksköterskan visar barnet glädjen i Bamse och barnet känner trygghet så öppnas kommunikationskanaler som skapar Connection på barnets nivå. Enligt 2a kap 1 § i hälso och sjukvårdslagen (1982:763) är det viktigt att vården vara god och tillgodose trygghet för patienten – i detta fallet ger bamse barnet trygghet genom att barnet känner igen bamse. Dock kan det vara en utmaning att lyssna in barnet och ge barnet tid!”

Britt-Marie fortsätter ”Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i Västra Götaland tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse. En arbetsgrupp med representanter från kommunerna (folkhälsoplanerare/pedagog), barnhälsovården, tandvården och avdelningen för folkhälsa tog tillsammans med Egmont fram innehållet i tidningen. Budskapet i Bamse-tidningen bygger på den europeiska forskningsstudien IDEFICS (Identification and prevention of Dietary and lifestyle induced health Effects In Children and infants), som genomfördes av Sahlgrenska Akademin. Bamse-materialets syfte är att få till stånd varaktiga förändringar i beteende som gynnar hälsa och innehåller hälsofrämjande budskap om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans.”

Abstrakt till Nationella Barnhälsovårdsdagarna

Personfoto Britt-Marie Lind
Barnsköterska och fil.mag. Britt-Marie Lind

Omslag på Bamses Må bra-tidning
Illustration med tillåtelse av Eggmont

Senast uppdaterad: 2019-06-20 09:24