Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-handledare

Profilbild av Bledar Daka

Bledar Daka

Docent, distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Sex hormones and cardiovascular risks in men and women. The Skaraborg project, 2014. 

Forskningsområden

Allmänmedicin, epidemiologi av diabetes, hypertoni och kardiovaskulär sjukdomar, könshormoner.

Profilbild av Gamal Abd El-Gawad

Gamal Abd El-Gawad

Med. dr, specialist i allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling 1

Teratogenic Tumours in Infancy and Childhood, 1991

Avhandling 2

Metabolic and Urologic Consequences of Continent Urostomy (Kock Reservoir) in Children and Adolescents, 2001.

Forskningsområden

Behandlingseffekt av peroralt D vitamin på D-vitaminnivån hos somaliska kvinnor – en placebokontrollerad dubbelblind studie.

Profilbild av Hálfdán Pétursson

Hálfdán Pétursson

Med. dr, specialist i allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

The validity and relevance of international cardiovascular disease prevention guidelines for general practice

Forskningsområden

Kardiovaskulär risk och risk faktorer, riktlinjer, digital hälsa, medikalisering, överdiagnostik. Kvantitativa forskningsmetoder.

Profilbild av Josefine Lilja

Josefine Lilja

Fil. dr, leg. psykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Primary Care

Forskningsområden

Fokus på forskning avseende psykisk hälsa inom primärvård. Detta inkluderar forskning om individens upplevelse av behandling, behandlingseffekt såväl som instrumentutveckling, digitala vårdlösningar och implementeringsarbete.

Profilbild av Karin Samsson

Karin Samsson

Med. dr, leg. fysioterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Kjell Reichenberg

Kjell Reichenberg

Docent, specialistläkare, leg. psykoterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life, 2001

Forskningsområden

Psykisk hälsa hos barn och ungdomar med långvarig sjukdom.
Hur läkares arbetsförhållanden inverkar på självuppfattning och sätt att arbeta.
Frivilligt behandlingsarbete för gömda flyktingar och papperslösa invandrare.

Kristina Holmgren

Professor, leg. arbetsterapeut


E-post

kristina.holmgren@neuro.gu.se

Telefonnummer

031 - 786 57 26

Avhandling

Work-related stress in women - Assessment, prevalence and return to work, 2008

Forskningsområde

Arbetsterapi, arbetsrelaterad stress, arbetsförmåga, återgång i arbete, epidemiologi inrikning arbetshälsa, fokusgruppsmetoden och instrumentutveckling.

Profilbild av Lena Bornhöft

Lena Bornhöft

Med. dr, leg. sjukgymnast
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Direct triaging to physiotherapist in primary care 
- Development and evaluation  of a triage model

Forskningsområden

Fysioterapi inom primärvården, tidig och preventiv behandling av muskuloskeletala besvär, mätning av fysisk funktionsförmåga inom olika patient och populationsgrupper.

Profilbild av Maria Niklasson Larsson

Maria Niklasson Larsson

Docent, leg. sjukgymnast, Regionområdeschef FoUU primärvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views, 2009

Forskningsområden

Fokus på forskning om muskuloskeletala besvär inom primärvård. Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingar och patienternas upplevelse av behandling.

Profilbild av Maria Rosvall

Maria Rosvall

Professor, överläkare i Socialmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Carotid atherosclerosis in relation to socioeconomic status and gender.

Forskningsområden

Socialmedicin, Epidemiologi (fokus på social och kardiovaskulär).

Profilbild av Marianne Jingrot

Marianne Jingrot

Fil. lic, leg. sjukgymnast
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Exhaustion Syndrome: Lived experiences of losing and finding the way back home.

Forskningsområden

Att få en djupare förståelse för de komplexa samspelet mellan olika faktorer av betydelse för såväl att utveckla utmattningssyndrom som att tillfriskna ifrån det och utifrån ett livsvärldsperspektiv.

Profilbild av Olof Thoreson

Olof Thoreson

Med. dr, specialist allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

On the effect of repetitive loading  on the spine of young elite athletes

Forskningsområden

Fokus på experimentell, klinisk och registerbaserad forskning kring ortopedisk och framförallt ryggrelaterade besvär.

Profilbild av Stefan Lundqvist

Stefan Lundqvist

Fysioterapeut, doktorand
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Doktorandprojekt

Promoting physical activity in primary health care.
Physical activity on prescription in a health care centre setting or with enhanced support by physiotherapist.

Forskningsområde

Fokus på forskning kring fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter med metabola riskfaktorer i primärvård. Inkluderar utvärdering av fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet samt predicerande faktorer till ökad fysisk aktivitet och vilka patienter som är mest hjälpta av FaR. Utvärdering av två olika FaR-behandlingar med hälsoekonomisk utvärdering samt patienters upplevelser av FaR ingår också i forskningen.

Senast uppdaterad: 2020-09-08 09:06