Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-ledare

Profilbild av Andrea Mikkelsen

Andrea Mikkelsen

Med. dr, leg. dietist, specialist Folkhälsa/Barnhälsovård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde                        

Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar och Barn- och Ungdomsmedicin

Avhandling

Children´s hypersensitivity to cow´s milk - Public health aspects and impact on families

Forskningsområden

Barnnutrition, matkultur, födoämnesöverkänslighet, påverkan på vardagslivet och livskvalitet

Profilbild av Andreas Fors

Andreas Fors

Fil. dr, sjuksköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Primärvård Göteborg Hisingen

Avhandling

Person-centred care and self-efficacy - Experiences, measures and effects after an event of acute coronary syndrome, 2015

Forskningsområden      

Personcentrerad vård, self-efficacy, vårdkedjeforskning, e-hälsa, komplexa interventioner, RCT-studier, instrumentutveckling, kvalitativ metodik

Profilbild av Elvira Lange

Elvira Lange

Med. dr. leg. fysioterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Primärvård Södra Bohuslän

Avhandling   

Exercise in older adults with rheumatoid arthritis – a person-centred approach, 2019

Forskningsområden       

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och träning vid RA, vidmakthållande av fysisk aktivitet och träning över tid. Person-centrerad vård. Fysioterapi.

Profilbild av Hülya Cevik Aras

Hülya Cevik Aras

Odont. dr, legitimerad tandläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Avhandling

The secretory and anti-inflammatory actiions of gastrointestinal hormones in the salivary glands-  an in vivo study

Forskningsområden

Hur använda saliven i diagnostiken för att undersöka immunförsvar från munhålan.

Profilbild av Marcela Ewing

Marcela Ewing

Med dr, specialistläkare allmänmedicin/onkologi, medicinsk rådgivare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Primärvård Göteborg Väster

Avhandling

Identification and early detection of cancer patients in primary care, 2018

Forskningsområden

Tidig upptäckt av cancer, cancerdiagnostik i primärvården, riskvärderingsinstrument cancer

Profilbild av Marcus Praetorius Björk

Marcus Praetorius Björk

Statistiker, fil. dr. psykologi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anvarsområde

Primärvård Göteborg NordOst

Avhandling

Bio-behavioral inquiries regarding cognitive aging and distance to death: The role of gender, APOE, grip strength and subjective memory, 2016

Forskningsområde

Kognitiv psykologi, kognitivt åldrande, äldres hälsa, förändring av hälsa, registerstudier

Profilbild av Olga Jensen

Olga Jensen

Odont. dr, leg. tandhygienist
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Avhandling

On fluoride toothpaste – knowledge, attitudes and behavior, 2013

Forskningsområden

Kartläggning av kunskap om, attityder till och beteende gällande fluortandkräm och tandborstningsvanor bland ungdomar, vuxna och äldre samt att beskriva tandvårdspersonalens strategier, beslut och metoder för att lära sina patienter det effektivaste sättet att använda fluortandkräm.

Profilbild av Robert Eggertsen

Robert Eggertsen

Professor, distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Beta-adrenoceptor blockade and vasodilatation in essential hypertension. Hemodynamic studies at rest and during exposure to stress, 1984

Forskningsområden

Allmänmedicin, thyreoidea, hypertoni, endokrinologi

Profilbild av Ulf Lindblad

Ulf Lindblad

Professor, distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

 

Forskningsområden

Senast uppdaterad: 2020-09-08 09:05