Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontakta FoU-ledare

Här hittar du kontaktuppgifter och information till våra FoU-ledare.

Profilbild av Andrea Mikkelsen

Andrea Mikkelsen

Med. dr, leg. dietist, specialist Folkhälsa/Barnhälsovård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde     

Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar och Barn- och Ungdomsmedicin

Avhandling

Children´s hypersensitivity to cow´s milk - Public health aspects and impact on families.pdf

Forskningsområden

Barnnutrition, matkultur, födoämnesöverkänslighet, påverkan på vardagslivet och livskvalitet

Profilbild av Elvira Lange

Elvira Lange

Med. dr. leg. fysioterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Primärvård Södra Bohuslän

Avhandling   

Exercise in older adults with rheumatoid arthritis – a person-centred approach, 2019 i GUPEA

Forskningsområden       

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet och träning vid RA, vidmakthållande av fysisk aktivitet och träning över tid. Person-centrerad vård. Fysioterapi.

Profilbild av Marcela Ewing

Marcela Ewing

Med dr, specialistläkare allmänmedicin/onkologi, medicinsk rådgivare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

Primärvård Göteborg Väster

Avhandling

Identification and early detection of cancer patients in primary care, 2018.pdf

Forskningsområden

Tidig upptäckt av cancer, cancerdiagnostik i primärvården, riskvärderingsinstrument cancer

Profilbild av Marcus Praetorius Björk

Marcus Praetorius Björk

Statistiker, fil. dr. psykologi
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anvarsområde

Primärvård Göteborg NordOst

Avhandling

Bio-behavioral inquiries regarding cognitive aging and distance to death: The role of gender, APOE, grip strength and subjective memory, 2016.pdf

Forskningsområde

Kognitiv psykologi, kognitivt åldrande, äldres hälsa, förändring av hälsa, registerstudier

Profilbild av Robert Eggertsen

Robert Eggertsen

Professor, distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Stefan Lundqvist

Stefan Lundqvist

Med. dr, fysioterapeut
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

Physical activity on prescription in primary care. Impact on physical activity level, metabolic health and health-related quality of life, and its cost-effectiveness – a short- and long-term perspective i GUPEA

Forskningsområde

Fokus på forskning kring fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter med metabola riskfaktorer i primärvård. Inkluderar utvärdering av fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och hälsorelaterad livskvalitet samt predicerande faktorer till ökad fysisk aktivitet och vilka patienter som är mest hjälpta av FaR. Utvärdering av två olika FaR-behandlingar med hälsoekonomisk utvärdering samt patienters upplevelser av FaR ingår också i forskningen.

Profilbild av Ulf Lindblad

Ulf Lindblad

Professor, distriktsläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Avhandling

 

Forskningsområden

Senast uppdaterad: 2021-03-16 17:05