Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik

Vid FoU-centrum kan du gå en grundläggande kurs i FoU-metodik. Kursen är öppen för alla personalkategorier inom primärvård och tandvård.

Aktuella kursdatum 2021:

 • Föreläsning 1: Onsdag 20 januari, Regionens hus Skövde
 • Föreläsning 2: Torsdag 21 januari, Skaraborgs sjukhus (SkaS)
 • Föreläsning 3: Onsdag 3 februari, Regionens hus Skövde
 • Föreläsning 4: Torsdag 4 februari, SkaS
 • Projektverkstad 1: Tors 25 februari, Regionens hus Skövde
 • Projektverkstad 2: Tors 18 mars, Regionens hus Skövde
 • Projektverkstad 3: Tors 22 april, Regionens hus Skövde
 • Projektplansredovisning tors 27 maj, Regionens hus Skövde
 • Föreläsning 5: Onsdag 6 oktober samt torsdag 7 oktober alternativt fredag 8 oktober, Regionens hus i Skövde
 • Föreläsning 6: Onsdag 24 november, Regionens hus Skövde alternativt torsdag 25 november SkaS

Kursen arrangeras från 2021 tillsammans med FoU-centrum Skaraborgs sjukhus.

Vilka kan söka kursen?

All personal i Västra Götalandsregionens primärvård(VGPV), Folktandvården Västra Götaland område Öster och ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus. Kommun- eller privatanställd personal inom hälso- och sjukvård.

Kursmål

Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete.

För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19.

Det förväntas att du som kursdeltagare kommer med egna idéer till ett projekt. Under kursens gång får du hjälp med att utforma en projektplan.

Kursen startar i januari och avslutas i november samma år, totalt 11 heldagar. Från 2021 arrangerar vi kursen tillsammans med FoU-centrum vid Skaraborgs sjukhus. Vi kommer att ha kurstillfällen dels på Regionens hus i Skövde och dels på FoU-centrum Skaraborgs sjukhus. Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga kurstillfällen.

Kursen innehåller introduktionsdagar, då man får hjälp med formulering av projektidé samt hjälp med att hitta handledare. I övrigt innehåller kursen:

 • Litteratursökning
 • Evidensbaserad medicin
 • Epidemiologi
 • Metodik (kvalitativ, kvantitativ, förbättringsarbete, datainsamlingsmetoder, statistiska metoder, m.m.)
 • Orientering i datorstöd (projektverkstad)
 • Presentation av resultat 

För ST-läkare har rätt till att ha avsatt 8 veckors arbetstid för projektarbetet förutom de 11 kursdagarna. Tiden för detta ska avsättas under kurstiden, i perioder mer koncentrerat för inlämningar och presentationer samt då själva projektet ska genomföras. 

Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledarna och inbjudna resurspersoner. Däremellan sker individuell handledning efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. 

Arbetsledare - vårdcentralschef/klinikchef/vårdenhetschef eller motsvarande - ska godkänna projektet och tillse att resurser (arbetstid och ekonomiska förutsättningar) för genomförandet finns.

Kursavgift

 • För ST-läkare debiteras ST-läkarens studierektorsenhet kursavgift och handledningskostnad.
 • Övrig personal inom VGPV Skaraborg eller Folktandvård Västra Götaland område Öster debiteras inte kursavgift eller handledningskostnad.
 • Kommun- eller privatanställd personal inom hälso- och sjukvård debiteras kursavgift och handledningskostnad.

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34% av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 16 116 SEK för år 2019). För övriga deltagare är kursavgiften 40% av ett prisbasbelopp (18 960 SEK för år 2019).

 

 

 

ANSÖKAN

Du måste skapa ett personkort, för att kunna söka till vår kurs. Du skapar ett personkort genom att klicka på Skapa Personkort nedan. När du skapat ditt personkort kan du göra din ansökan genom att klicka på Ansökan till 2021 års FoU-kurs.

Skapa Personkort

Ansökan till 2021 års FoU-kurs (öppnar 15 augusti). 
För sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske av studierektorerna.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-01 15:27