Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik

Aktuella kursdatum 2020:
23/1, 24/1, 20/2, 12/3, 2/4, 16/4, 28/5, 24/9, 8/10, 22/10, 19/11

Målgrupp

All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster,  ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus och anställda inom VGPV i regionen. 

Syfte

Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete.

För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20.

Deltagarna förväntas komma till kursen med egna idéer om utveckling av verksamheten, gärna skriftligt, för att under kursens gång utformas till en projektplan.

Kursupptakten sker månadsskiftet januari/februari och avslutas i november samma år, sammanlagt 11 stycken heldagar. Träffarna äger rum på FoU-centrum Skaraborg, Skövde. Obligatorisk närvaro vid samtliga kurstillfällen.  

Kursen innehåller introduktionsdagar, vari ingår formulering av projektidé och hjälp med att hitta handledare. I övrigt innehåller kursen:

  • Litteratursökning
  • Evidensbaserad medicin
  • Orientering i datorstöd (projektverkstad)
  • Metodik (kvalitativ, kvantitativ, förbättringsarbete, datainsamlingsmetoder, statistiska metoder, m.m.)
  • Presentation av resultat 

Projektarbetet beräknas sammanlagt motsvara 4–5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis motsvarar projektarbetet cirka 8 veckors arbetstid, samt egen tid för inläsning m.m. Tid för detta ska avsättas i den egna verksamheten utlagt över kurstiden, i perioder mer koncentrerat för inlämningar och presentationer samt då själva projektet ska genomföras. 

Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledarna och inbjudna resurspersoner. Däremellan sker individuell handledning efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. 

Arbetsledare - vårdcentralschef/klinikchef/vårdenhetschef eller motsvarande - ska godkänna projektet och tillse att resurser (arbetstid och ekonomiska förutsättningar) för genomförandet finns.

  • För ST-läkare debiteras ST-läkarens studierektorsenhet kursavgift och handledningskostnad.
  • Personal inom VGPV Skaraborg eller Folktandvård Västra Götaland område Öster debiteras inte kursavgift eller handledningskostnad.
  • Övrig personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) är kursavgiften är 34 % av årets prisbasbelopp och 32 % av årets prisbasbelopp för individuell handledning.
  • Privatanställd personal inom hälso- och sjukvård debiteras en kursavgift på 40 % av årets prisbasbelopp och 32 % av årets prisbasbelopp för individuell handledning.

Kursplan grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik

 

 

Ansökan

Antagningsbesked skickas via e-post under vecka 43.
För sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske av studierektorerna.

Senast uppdaterad: 2019-11-07 11:38