Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU-rapporter Skaraborg

Rapporter från Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik.

Projektrapport 2020:1
Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär 
En journalstudie
Författare: Fethi Ben Khaled, ST-läkare, Närhälsan Vara vårdcentral

Projektrapport 2020:2
Viktutveckling hos män och kvinnor under 10 års tid samt faktorer predisponerande för viktuppgång
Författare: Hawazen Atalla, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde

Projektrapport 2020:3
Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktion
Författare: Magnus Lundberg, ST-läkare, Vårdcentralen Centrum, Skövde

Projektrapport 2020:4
Läkarstudenters attityder till allmänmedicin
En enkätstudie
Författare: Robert Tengman, ST-läkare, Vårdcentral Centrum, Skövde

Projektrapport 2020:5
Antikoagulantiabehandling hos patienter med förmaksflimmer
En journalstudie vid Närhälsan Billingen vårdcentral
Författare: Agens Butsy, ST-läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral, Skövde

Projektrapport 2020:6
Patienter med hypotyreos vid Närhälsan Guldvingen vårdcentral
Författare: Jelall Suleiman, ST-läkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Skövde

Projektrapport 2020:7
Osteoporos hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom
En studie vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Författare: Waseem Petrus, ST-läkare, Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde

2019:1 Förekomst och handläggning av patienter med depression, ångest och utmattnings-syndrom på Allemanshälsan vårdcentral i Skövde
Författare: Elena Abdi, Allemanshälsan vårdcentralen Skövde

2019:2 Följsamhet till rekommendationer vid tonsillitbehandling En journalstudie vid Närhälsan Mösseberg vårdcentral 
Författare: Efim Ionidis, Närhälsan Mösseberg vårdcentral Falköping

 

2018:7 Erektil dysfunktion
Författare: Henry Ihezue, Hälsocentralen Hjo/Tibro

2018:6 Diabetesscreening i en hypertonipopulation
Författare: Abdelhai Mahmoud, Närhälsan Vara  vårdcentral

2018:5 Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll
Författare: Kajsa Hansson Bräcke diakoni, vårdcentral Vilan, Skara

2018:4 Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
Författare: Lisa Lidholm Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping

2018:3 Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg
Författare: Johanna Bouwmeester Närhälsan Hjo vårdcentral

2018:2 Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping
Författare: Karl Nordström, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

2018:1 Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes - en enkätstudie på Närhälsan Hjo vårdcentral
Författare: Muna Al-Battawi, ST-läkare, Närhälsan Hjo vårdcentral

2017:3 Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences
Författare: Mattias Perzon, ST-läkare, Närhälsan Tidan vårdcentral

2017:2 Handläggning av polymyalgia rheumatica på Närhälsan Norrmalm vårdcentral och Tidaholm vårdcentral 2005-2011
Författare: Gösta Göthlund, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral

2017:1 Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk. Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015
Författare: Pablo Alvarez Jimenez, ST-läkare, Närhälsan Mariestad vårdcentral

2015:15 Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid Närhälsan Karlsborg vårdcentral
Författare: Lidia Volkov, ST-läkare Karlsborg vårdcentral

2015:14 Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? En journalstudie vi Närhälsan Tidaholm vårdcentral
Författare: Alex Aguirre Robles, ST-läkare Tidaholm vårdcentral

2015:13 Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning
Författare: Klas Fellbrant, ST-läkare Södra Ryd vårdcentral

2015:12 Kariessanering av förskolebarn under narkos - hur kunde det gå så långt?
Författare: Lisa Jagers, St-tandläkare pedodonti Skövde/Göteborg

2015:11 Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral
Författare: Johanna Nilsson, ST-läkare Närhälsan Hentorp vårdcentral

2015:10 Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut? En studie av läkarjournaler
Författare: Helene Persson, arbetsterapeut Närhälsan Falköping rehabmottagning

2015:9 Uppfylls målen för hypertonibehandling? En retrospektiv journalstudie på Vårdcentralen Centrum i Skövde
Författare: Ebba Darlington, ST-läkare Hudkliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde

2015:8 Aj! Mitt finger har fastnat En litteraturstudie av arbetsterapeutisk behandling av trigger finger
Författare: Sylvia Öhman, arbetsterapeut Närhälsan Tidaholm rehabmottagning

2015:7 Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie
Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning

2015:6 Arbetsterapeuters användning av metoden motiverande samtal - en enkätstudie
Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning

2015:5 Operation - men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk instats efter kirugisk behandling av karpaltunnelsyndrom
Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg rehabmottagning

2015:4 Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning
Författare: Monica Wallenius, arbetsterapeut Närhälsan Töreboda rehabmottagning

2015:3 Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral En kartläggning md avseende på förkomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner
Författare: Gerda Carlerös, ST-läkare Närhälsan Backa vårdcentral

2015:2 Akut inflammmerad gallblåsa Jämförelse mellan ultraljudsfynd och värdering vid kirurgiskt ingrepp
Författare: Spyrirdoula Dioti, ST-läkare Bild-och funktionsmedicin, Skaraborgs Sjukhus Skövde

2015:1 Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm vårdcentral En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer
Författare: Mattias Davidsson, ST-läkare Närhälsan Norrmalm vårdcentral

2014:6 Tobaksbruk bland ungdomar i Lidköpings kommun
Författare: Åsa Ekberg, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcental, Lidköping

2014:5 Jämförande studie avseende riskfaktorer för störningar i glukosmetabolismen hos en befolkning från Skandinavien respektive Mellanöstern
Författare: Mohammed Al-Khafaji, Närhälsan Hentorp vårdcentral, Skövde

2014:4 Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentral
Författare: Staffan Hasan, ST-läkare, Närhälsan Skara vårdcentral

2014:3 Nageltrångskirurgi, med eller utan fenol - vad är bäst? En litteraturgranskning och kartläggning av kirurgiska metoder som används i primärvården Skaraborg
Författare: Per Pettersson, ST-läkare, Närhälsan Tidan vårdcentral

2014:2 Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården - En kartläggning på Närhälsan Norrmalm vårdentral Skövde
Forfattare: Sara Orrsjö, ST-läkare, Närhälsan Norrmalm vårcentral Skövde

2014:1 Skelettomsättning kring asymptomatiska knäproteser över tid - Mätning med skelettscintigrafi
Författare: Elin Eriksson, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin Skaraborgs Sjukhus

Önskar du ta del av någon av nedanstående kontakta FoU-centrum Skaraborg fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se 

2013
2013:3 Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara
Författare: Anders Claeson, ST-läkare Närhälsan Stenstorp vårdcentral

2013:2 Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter
Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping

2013:1 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter
Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus

2012
2012:6 Postoperativa sårinfektioner efter hudkirurgi på hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde
Författare: Maria Haraldsson, specialistläkare, hudkliniken Skaraborgs Sjukhus

2012:5 Troponin i tid och otid. Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde
Författare: Krzysztof Lipka, ST-läkare, kardiologkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde

2012:4 Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro
Författare: Vera Olsson, ST-läkare, vårdcentralen Tibro

2012:3 Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
Författare: Ahmed Ismat Mustafa, ST-läkare, vårdcentralen Mösseberg

2012:2 Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009. En retrospektiv journalstuide avseende förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsrekommendationer.
Författare: Hanna Nordlander, ST-läkare, vårdcentralen Tidan

2012:1 Mikroalbuminuri, den osynliga faran. Kartläggning av mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2 i primärvården
Författare: Erica Batallanes, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm

2011
2011:11 Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet
Författare: Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg

2011:10 Långvarigt sjukskrivna patienter - En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde
Författare: Krzysztof Lewandowski, ST-läkare, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde

2011:9 Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer
Författare: Ariunzaya Hjelmström, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin SkaS

2011:8 Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner
Författare: Avin Jagsee, ST-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping

2011:7 Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling
Författare: Tomasz Wczysla, ST-läkare, vårdcentralen Skara

2011:6 Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning
Författare: Thomas Stölting, ST-läkare, vårdcentralen Ågårdskogen, Lidköping

2011:5 Bättre vård i hemmet
Författare: Marita Johansson, distriktssköterska, Skövde kommun och Solveig Wanland, distriktsläkare, vårdcentralen Tidan

2011:4 Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende
Författare: Adam Rohatynski, STA-läkare, vårdcentralen Vara

2011:3 Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma 2006-2009 på vårdcentralen Oden i Falköping
Författare: Malgorzata Lipka, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping

2011:2 Uretärskador inom gynekologisk kirurgi. KSS 2004-2008
Författare: Åse Frisk, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS

2011:1 Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagandet av kvinnor med risk för osteoporos
Författare: Katharina Verheijen, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping

2010
2010:5 Återkoppling till Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg från Akutmottagningen KSS på hänvisningar. Etablering av ett nytt system
Författare: Barbro Sydhagen och Birgit Samuelsson, disktriktssköterskor, Sjukvårdsrådgivningen Skövde

2010:4 Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?
Författare: Emelie Ottosson, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS

2010:3 Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på KSS?
Författare: Jana Hramenkova, ST-läkare, Kardiologkliniken, Skas

2010:2 Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - Finns det pengar att spara?
Författare: Tobias Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde

2010:1 Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping
Författare: Irina Härnborg, STA-läkare, vårdcentralen Guldvingen, Lidköping

2009
2009:8 Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård
Författare: Maher Taher, STA-läkare, vårdcentralen Stenstorp

2009:7 Viktreducering med lågkalorikost i grupp
Författare: Eva Bergström och Pia Kyrk Bergsten, distriktssköterskor, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde

2009:6 Prognos efter hjärtoperation - vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling.
Författare: Matthias Worm, STA-läkare, vårdcentralen Billingen, Skövde

2009:5 Att återskapa ett öga.
Författare: Elin Bohman, ST-läkare, Ögonkliniken SkaS

2009:4 Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa
Författare: Ann-Catrin Kramer, leg tandhygienist

2009:3 Öppen mottagning - god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?
Författare: Anders Moström, STA-läkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde

2009:2 Laboratorieanalyser på diabetespatienter i primärvården.
Författare: Charlotte Axelsson, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Skara

2009:1 Förekomst och behandling av rygg och bäckensmärta hos gravida i Primärvården Skaraborg
Författare: Camilla Melkersson, distriktssjukgymnast

2008
2008:5 Barns motivation för fysisk aktivitet - vilken roll spelar föräldrarna?
Författare: Miriam Pikkemaat, STA-läkare, vårdcentralen Hentorp, Skövde

2008:4 Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
Författare: Katarina Ansheden och Eva Brännberg, sjukgymnaster, vårdcentralen Hjo

2008:3 Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplanering
Författare: Helena Karlsson och Marianne Waltersson, sjuksköterskor, Tidaholms kommun och Primärvården Falköping

2008:2 Unga kvinnors hälsa
Författare: Christina Karlsson, hälsopedagog, Hälsoteket Primärvården Skaraborg

2008:1 Motiv för klamydiatest
Författare: Pia Gustafsson, barnmorska, Ungdomsmottagningen Primärvården Skaraborg och Agneta Johansson, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

2007
2007:2 Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke - finns det noterat i journalen?
Författare: Gunilla Gill, leg arbetsterapeut, Primärvården Mariestad

2007:1 Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen
Författare: Monika Hedberg-Lidén, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde

2007:1 Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll
Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska

2006
2006:3 Vad är det du inte ser? - En beskrivning av den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskas telefonrådgivning på vårdcentral.
Författare: Anna-Karin Nordstöm, sjuksköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde

2006:2 Hjälp hur gör vi med vikten? - En litteraturstudie över olika överviktsbehandlingar inom primärvården.
Författare: Kristina Baxter, distriktssköterska, vårdcentralen Tidan, Skövde

2006:2 Telefontillgänglighet - En jämförande studie mellan två vårdcentraler
Författare: Anna-Lena Allerth, distriktssköterska. Catarina Schander, distriktssköterska

2006:1 Aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
Författare: Ann Lindquist Kari, Märit Rydgård, Eva Thyrén, leg arbetsterapeuter, Primärvården Töreboda, Primärvården Gullspång

2006:1 Hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i Vara
Författare: Marianne Söderström, kardiolog. Renée Christoffersson, specialistsjuksköterska

2006:1 Förekomst av övervikt och fetma hos gravida i Lidköpings kommun
Författare: Åsa Jolesjö, ST-läkare

2005
2005:12 Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?
Författare: Anna Stomberg, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde

2005:11 Munhälsa hos nittonåringar vid folktandvården Carlsbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning - en pilotstudie.
Författare: Lili-Ann Johansson, tandhygienist

2005:10 HÄLSOSAMTALET - en metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg
Författare: Eivor Jönsson, vårdutvecklare, Primärvården Skaraborg och Lena Ljungkrona-Falk, dietist, Barnhälsovården Skaraborg

2005:9 Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? - En pilotstudie med 9 patienter 2005.
Författare: Kerstin Nilsson, arbetsterapeut och Birgitta Johansson, arbetsterapeut, vårdcentralen Vara

2005:8 Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
Författare: Margareta Dehlén diabetessköterska och Gunnel Jonsson, distriktssköterska, vårdcentralen Hova/Gullspång

2005:7 Är det farligt att delta i lagidrott? - Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.
Författare: Inger Fahl, tandläkare

2005:6 Distriktssköterskans upplevelse av preventionsarbetet i primärvården - En kvalitativ studie i Skövdes primärvårdsområde.
Författare: Pauline Friberg, distriktssköterska och Kalindi Jarvén, distriktssköterska, Primärvården Skaraborg

2005:5 Tid för team - Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten.
Författare: Maria Lundgren, arbetsterapeut och Susanne Olsson, sjukgymnast, vårdcentralen Tändstickan, Tidaholm

2005:4 Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor - En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet.
Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist

2005:3 Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare
Författare: Christina Hassel Gustafsson, tandläkare

2005:2 Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta - En litteraturstudie och två fallbeskrivningar av gravida.
Författare: Camilla Melkersson, sjukgymnast, vårdcentralen Tibro

2005:1 Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationerna
Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde

2005:1 Vårdkedjan i livets slutskede
Författare: Anneli Vinensjö, ST-läkare

2004
2004:5 Promenad och studiegrupp. Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården

Författare: Carina Olsson, dietist och Kerstin Eriksson, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde

2004:4 Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg
Författare: Siw Lambertsson, fotterapeut, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde och Ingeborg Lexén, fotterapeut, vårdcentralen Mösseberg, Falköping

2004:3 Vetenskapligt utvärderande funktionsundersökningar och kliniska tester vid axelledssmärta
Författare: Anna Carin Hamrelius-Berglund, sjukgymnast, vårdcentralen Tidaholm

2004:2 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003.
Författare: Margaretha Friberg, tandhygienist, Folktandvården Magasinsgatan, Lidköping

2004:1 Strukturerat omhändertagande av patient med långvarig smärta
Författare: Laila Eriksson, sjukgymnast, vårdcentralen Vara, Rehabenheten och Marie Falk, vårdutvecklare, Lidköpings PVO

2004:4 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården S:t Olof
Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2004:3 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Stenstorp
Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2004:2 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Floby
Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2004:1 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Mösseberg
Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2003
2003:11 Luftvägsinfektioner på vårdcentralen Norrmalm
Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm och Lennart Erixon, distriktssköterska, FoU-enheten i Skövde

2003:10 Qigong som behandlingsmetod vid kroniskt smärtsyndrom. En litteraturstudie 2002.
Författare: Lena Birath, sjukgymnast, vårdcentralen Karlsborg

2003:9 Intervju- och observationsstudie på typ 2-diabetiker med assyrisk bakgrund
Författare: Gunnel Berdén, dietist, Birgitta Reinedahl Larsson, blodtryckssköterska och Christina Selvén, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd Skövde

2003:8 Används förskrivna kompressionsstrumpor? En enkätstudie vid Bensårsmottagningen vårdcentralen Vara 2002
Författare: Birgitta Ringqvist, distriktssköterska, vårdcentralen Vara

2003:7 Subjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial
Författare: Karin Hassel, distriktssköterska och Sven Fornwall, distriktsläkare vårdcentralen Norrmalm Skövde

2003:6 Fotbollsklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare
Författare: Peter Hellnevi, sjukgymnast, vårdcentralen Vara

2003:5 Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod
Författare: Göta Knappsberg och Anette Nilsson, barnmorskor, Mödravårdscentralen Skövde och Anitha Rådman, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde

2003:4 Bond failure of a no-mix adhesive during orthodontic treatment
Författare: Ulf Adolfsson, övertandläkare, Tandregleringskliniken Lidköping

2003:3 Nackgrupp, ett samarbetsprojekt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvård. En litteraturstudie för att finna utvärderingsinstrument lämpade för patientundervisning i grupp
Författare: Berit Axelsson, arbetsterapeut och Sinikka Luukkanen, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde

2003:2 Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?
Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde

2003:1 Effekten av akupunktur som smärtbehandling vid neuropatismärta hos diabetiker
Författare: Ann-Louise Nilsson, sjukgymnast vårdcentralen Tibro och Hans Thörn, sjukgymnast vårdcentralen Karlsborg

2003:1 Handläggning av patienter med höga kalciumvärden i primärvården
Författare: Sofia Dalemo, ST-läkare

2002:1 Den tillräckligt duktige allmänläkaren
Författare: Björn Landström, distriktsläkare

 

Senast uppdaterad: 2020-09-17 15:55