Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU rapporter Skaraborg

Rapporter från Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik.

Önskar du ta del av någon av nedanstående kontakta FoU-centrum Skaraborg fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se 

2013

 • 2013:3 Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara
  Författare: Anders Claeson, ST-läkare Närhälsan Stenstorp vårdcentral
 • 2013:2 Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter
  Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping
 • 2013:1 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter
  Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus

2012

 • 2012:6 Postoperativa sårinfektioner efter hudkirurgi på hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Författare: Maria Haraldsson, specialistläkare, hudkliniken Skaraborgs Sjukhus
 • 2012:5 Troponin i tid och otid. Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde
  Författare: Krzysztof Lipka, ST-läkare, kardiologkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde
 • 2012:4 Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro
  Författare: Vera Olsson, ST-läkare, vårdcentralen Tibro
 • 2012:3 Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
  Författare: Ahmed Ismat Mustafa, ST-läkare, vårdcentralen Mösseberg
 • 2012:2 Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009. En retrospektiv journalstuide avseende förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsrekommendationer.
  Författare: Hanna Nordlander, ST-läkare, vårdcentralen Tidan
 • 2012:1 Mikroalbuminuri, den osynliga faran. Kartläggning av mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2 i primärvården
  Författare: Erica Batallanes, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm

2011

 • 2011:11 Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet
  Författare: Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg
 • 2011:10 Långvarigt sjukskrivna patienter - En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde
  Författare: Krzysztof Lewandowski, ST-läkare, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2011:9 Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer
  Författare: Ariunzaya Hjelmström, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin SkaS
 • 2011:8 Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner
  Författare: Avin Jagsee, ST-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping
 • 2011:7 Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling
  Författare: Tomasz Wczysla, ST-läkare, vårdcentralen Skara
 • 2011:6 Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning
  Författare: Thomas Stölting, ST-läkare, vårdcentralen Ågårdskogen, Lidköping
 • 2011:5 Bättre vård i hemmet
  Författare: Marita Johansson, distriktssköterska, Skövde kommun och Solveig Wanland, distriktsläkare, vårdcentralen Tidan
 • 2011:4 Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende
  Författare: Adam Rohatynski, STA-läkare, vårdcentralen Vara
 • 2011:3 Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma 2006-2009 på vårdcentralen Oden i Falköping
  Författare: Malgorzata Lipka, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping
 • 2011:2 Uretärskador inom gynekologisk kirurgi. KSS 2004-2008
  Författare: Åse Frisk, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS
 • 2011:1 Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagandet av kvinnor med risk för osteoporos
  Författare: Katharina Verheijen, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping

2010

 • 2010:5 Återkoppling till Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg från Akutmottagningen KSS på hänvisningar. Etablering av ett nytt system
  Författare: Barbro Sydhagen och Birgit Samuelsson, disktriktssköterskor, Sjukvårdsrådgivningen Skövde
 • 2010:4 Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?
  Författare: Emelie Ottosson, ST-läkare, Kvinnokliniken SkaS
 • 2010:3 Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på KSS?
  Författare: Jana Hramenkova, ST-läkare, Kardiologkliniken, Skas
 • 2010:2 Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - Finns det pengar att spara?
  Författare: Tobias Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde
 • 2010:1 Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping
  Författare: Irina Härnborg, STA-läkare, vårdcentralen Guldvingen, Lidköping

2009

 • 2009:8 Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård
  Författare: Maher Taher, STA-läkare, vårdcentralen Stenstorp
 • 2009:7 Viktreducering med lågkalorikost i grupp
  Författare: Eva Bergström och Pia Kyrk Bergsten, distriktssköterskor, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2009:6 Prognos efter hjärtoperation - vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling.
  Författare: Matthias Worm, STA-läkare, vårdcentralen Billingen, Skövde
 • 2009:5 Att återskapa ett öga.
  Författare: Elin Bohman, ST-läkare, Ögonkliniken SkaS
 • 2009:4 Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa
  Författare: Ann-Catrin Kramer, leg tandhygienist
 • 2009:3 Öppen mottagning - god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?
  Författare: Anders Moström, STA-läkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde
 • 2009:2 Laboratorieanalyser på diabetespatienter i primärvården.
  Författare: Charlotte Axelsson, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Skara
 • 2009:1 Förekomst och behandling av rygg och bäckensmärta hos gravida i Primärvården Skaraborg
  Författare: Camilla Melkersson, distriktssjukgymnast

2008

 • 2008:5 Barns motivation för fysisk aktivitet - vilken roll spelar föräldrarna?
  Författare: Miriam Pikkemaat, STA-läkare, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2008:4 Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
  Författare: Katarina Ansheden och Eva Brännberg, sjukgymnaster, vårdcentralen Hjo
 • 2008:3 Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplanering
  Författare: Helena Karlsson och Marianne Waltersson, sjuksköterskor, Tidaholms kommun och Primärvården Falköping
 • 2008:2 Unga kvinnors hälsa
  Författare: Christina Karlsson, hälsopedagog, Hälsoteket Primärvården Skaraborg
 • 2008:1 Motiv för klamydiatest
  Författare: Pia Gustafsson, barnmorska, Ungdomsmottagningen Primärvården Skaraborg och Agneta Johansson, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

2007

 • 2007:2 Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke - finns det noterat i journalen?
  Författare: Gunilla Gill, leg arbetsterapeut, Primärvården Mariestad
 • 2007:1 Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen
  Författare: Monika Hedberg-Lidén, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2007:1 Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll
  Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska

2006

 • 2006:3 Vad är det du inte ser? - En beskrivning av den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskas telefonrådgivning på vårdcentral.
  Författare: Anna-Karin Nordstöm, sjuksköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2006:2 Hjälp hur gör vi med vikten? - En litteraturstudie över olika överviktsbehandlingar inom primärvården.
  Författare: Kristina Baxter, distriktssköterska, vårdcentralen Tidan, Skövde
 • 2006:2 Telefontillgänglighet - En jämförande studie mellan två vårdcentraler
  Författare: Anna-Lena Allerth, distriktssköterska. Catarina Schander, distriktssköterska
 • 2006:1 Aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
  Författare: Ann Lindquist Kari, Märit Rydgård, Eva Thyrén, leg arbetsterapeuter, Primärvården Töreboda, Primärvården Gullspång
 • 2006:1 Hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i Vara
  Författare: Marianne Söderström, kardiolog. Renée Christoffersson, specialistsjuksköterska
 • 2006:1 Förekomst av övervikt och fetma hos gravida i Lidköpings kommun
  Författare: Åsa Jolesjö, ST-läkare

2005

 • 2005:12 Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?
  Författare: Anna Stomberg, biomedicinsk analytiker, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2005:11 Munhälsa hos nittonåringar vid folktandvården Carlsbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning - en pilotstudie.
  Författare: Lili-Ann Johansson, tandhygienist
 • 2005:10 HÄLSOSAMTALET - en metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg
  Författare: Eivor Jönsson, vårdutvecklare, Primärvården Skaraborg och Lena Ljungkrona-Falk, dietist, Barnhälsovården Skaraborg
 • 2005:9 Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? - En pilotstudie med 9 patienter 2005.
  Författare: Kerstin Nilsson, arbetsterapeut och Birgitta Johansson, arbetsterapeut, vårdcentralen Vara
 • 2005:8 Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
  Författare: Margareta Dehlén diabetessköterska och Gunnel Jonsson, distriktssköterska, vårdcentralen Hova/Gullspång
 • 2005:7 Är det farligt att delta i lagidrott? - Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.
  Författare: Inger Fahl, tandläkare
 • 2005:6 Distriktssköterskans upplevelse av preventionsarbetet i primärvården - En kvalitativ studie i Skövdes primärvårdsområde.
  Författare: Pauline Friberg, distriktssköterska och Kalindi Jarvén, distriktssköterska, Primärvården Skaraborg
 • 2005:5 Tid för team - Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten.
  Författare: Maria Lundgren, arbetsterapeut och Susanne Olsson, sjukgymnast, vårdcentralen Tändstickan, Tidaholm
 • 2005:4 Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor - En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet.
  Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist
 • 2005:3 Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare
  Författare: Christina Hassel Gustafsson, tandläkare
 • 2005:2 Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta - En litteraturstudie och två fallbeskrivningar av gravida.
  Författare: Camilla Melkersson, sjukgymnast, vårdcentralen Tibro
 • 2005:1 Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationerna
  Författare: Lena Kindmalm, diabetessköterska, vårdcentralen Hentorp, Skövde
 • 2005:1 Vårdkedjan i livets slutskede
  Författare: Anneli Vinensjö, ST-läkare

2004

 • 2004:5 Promenad och studiegrupp. Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården
 • Författare: Carina Olsson, dietist och Kerstin Eriksson, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde
 • 2004:4 Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg
  Författare: Siw Lambertsson, fotterapeut, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde och Ingeborg Lexén, fotterapeut, vårdcentralen Mösseberg, Falköping
 • 2004:3 Vetenskapligt utvärderande funktionsundersökningar och kliniska tester vid axelledssmärta
  Författare: Anna Carin Hamrelius-Berglund, sjukgymnast, vårdcentralen Tidaholm
 • 2004:2 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003.
  Författare: Margaretha Friberg, tandhygienist, Folktandvården Magasinsgatan, Lidköping
 • 2004:1 Strukturerat omhändertagande av patient med långvarig smärta
  Författare: Laila Eriksson, sjukgymnast, vårdcentralen Vara, Rehabenheten och Marie Falk, vårdutvecklare, Lidköpings PVO
 • 2004:4 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården S:t Olof
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:3 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Stenstorp
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:2 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Floby
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist
 • 2004:1 Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Mösseberg
  Författare: Yvonne Nyblom, tandhygienist

2003

 • 2003:11 Luftvägsinfektioner på vårdcentralen Norrmalm
  Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm och Lennart Erixon, distriktssköterska, FoU-enheten i Skövde
 • 2003:10 Qigong som behandlingsmetod vid kroniskt smärtsyndrom. En litteraturstudie 2002.
  Författare: Lena Birath, sjukgymnast, vårdcentralen Karlsborg
 • 2003:9 Intervju- och observationsstudie på typ 2-diabetiker med assyrisk bakgrund
  Författare: Gunnel Berdén, dietist, Birgitta Reinedahl Larsson, blodtryckssköterska och Christina Selvén, diabetessköterska, vårdcentralen Södra Ryd Skövde
 • 2003:8 Används förskrivna kompressionsstrumpor? En enkätstudie vid Bensårsmottagningen vårdcentralen Vara 2002
  Författare: Birgitta Ringqvist, distriktssköterska, vårdcentralen Vara
 • 2003:7 Subjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial
  Författare: Karin Hassel, distriktssköterska och Sven Fornwall, distriktsläkare vårdcentralen Norrmalm Skövde
 • 2003:6 Fotbollsklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare
  Författare: Peter Hellnevi, sjukgymnast, vårdcentralen Vara
 • 2003:5 Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod
  Författare: Göta Knappsberg och Anette Nilsson, barnmorskor, Mödravårdscentralen Skövde och Anitha Rådman, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:4 Bond failure of a no-mix adhesive during orthodontic treatment
  Författare: Ulf Adolfsson, övertandläkare, Tandregleringskliniken Lidköping
 • 2003:3 Nackgrupp, ett samarbetsprojekt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvård. En litteraturstudie för att finna utvärderingsinstrument lämpade för patientundervisning i grupp
  Författare: Berit Axelsson, arbetsterapeut och Sinikka Luukkanen, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:2 Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?
  Författare: Katarina Ljungberg, sjukgymnast, Öppenvårdsrehab Skövde
 • 2003:1 Effekten av akupunktur som smärtbehandling vid neuropatismärta hos diabetiker
  Författare: Ann-Louise Nilsson, sjukgymnast vårdcentralen Tibro och Hans Thörn, sjukgymnast vårdcentralen Karlsborg
 • 2003:1 Handläggning av patienter med höga kalciumvärden i primärvården
  Författare: Sofia Dalemo, ST-läkare
 • 2002:1 Den tillräckligt duktige allmänläkaren
  Författare: Björn Landström, distriktsläkare
 •  
Senast uppdaterad: 2021-03-17 11:28