Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU primärvård Skaraborg

Forskningen i primärvården har tyngdpunkten på de stora folksjukdomarna framförallt diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och på forskning med hjälp av register. Fler projekt pågår inom Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärt-kärlkomplikationer.

Projekt med förankring på FoU-centrum:

  • Behandling av högt blodtryck och dess samsjuklighet i samverkan med Sahlgrenska akademin, Karolinska sjukhuset och Sydvästra sjukvårdsdistriktet i Stockholm (Swedish Primary Care Cardiovascular Database, SPCCD). Nyligen har data från Skaraborg uppdaterats till och med 2016 (SPCCD-SKA).
  • Prognosen vid diabetes (såsom hjärta-kärlsjukdomar, ögon- och njurkomplikationer) med hjälp av Skaraborgs Diabetes Register SDR (i bruk mellan 1991-2004).
  • Prognosen vid rubbningar i calcium och albuminkoncentrationen i blod med data från primärvården och nationella register insamlade 2001-2015.
  • Samverkan med SCARP (Swedish Cardiovascular Research in Primary care) med kartläggning av omhändertagande av patienter med högt blodtryck i primärvården i Sverige.
  • Med utdataverktyg för primärvårdsjournal görs information från patientjournalen tillgänglig för kvalitetsutveckling, forskning och t.ex. i projekt ingående ST-läkarnas specialistutbildning.

Prokjekt med Göteborgs Universitet som huvudman:

  • (Prospective Urban Rural Epidemiological (”PURE” study) som följer 154 000 människor från hela världen avseende riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i rika och fattiga stater, i stad och på landsbygd. Från Sverige deltar Göteborg och Skaraborg sedan 2005 och leds av professor Annika Rosengren.
  • Skaraborgsprojektet studerar kliniska aspekter och folkhälsoperspek-tiv på hypertoni, diabetes och fetma och har pågått sedan 1970-talet med datainsamlingar i Skara, Skövde och Vara. Samarbete sker med Lunds universitet i Malmö och Broad Institute, Boston MA (DIAGRAM consortium). Huvudman är professor Ulf Lindblad
Senast uppdaterad: 2020-06-24 14:20