Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi som arbetar här

E-post: per.hjerpe@vgregion.se
Mobil: 070-554 18 96

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin.

Per har det administrativa ansvaret för FoU-centrum Skaraborg och tillsammans med övriga medarbetare organisera och samordna verksamheten.
Övriga arbetsuppgifter är:

 • Ingår i FoU primärvårds regionala FoU-chefsgrupp
 • Ordförande i FoU-rådet i Skaraborg
 • Ingår i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen.
 • Registerhållare för QregPv

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål samt deltar i utvecklingsarbetet av den regionala kvalitetsdatabasen för primärvården. Han ingår i kursledningen, föreläser och handleder i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik för ST-läkare och övrig personal. För närvarande är  Per bihandledare åt 4 doktorander. Övrigt CV.


 

 

E-post: kristina.a.bengtsson@vgregion.se
Adjungerad Professor i allmänmedicin vid Göteborgs Universitet
Docent i allmänmedicin vid Lunds universitet
Specialist i allmänmedicin

 • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg.
 • Har övergripande ansvar för handledning av FoU projekt utförda ST-läkare (läkare under specialistutbildning) och av övrig personal inom primärvården Skaraborg.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg.
 • Undervisar och examinerar på läkarprogrammen vid Göteborgs och Lunds Universitet.
 • Handledare i fyra doktorandprojekt vid Göteborgs universitet.
 • Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
 • Ledare för ”Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer”
 • Ledamot i Forskningsdelegationen i Svenska Läkaresällskapet.

Övrig CV

E-post: sofia.dalemo@vgregion.se

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin

 • Föreläser på kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg och är handledare till ST-läkare i deras enskilda projekt.
 • Undervisar på läkarlinjen vid Göteborgs universitet termin 7 och 9.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om uppföljning av patienter med höga kalciumvärden vid Tibro vårdcentral.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg. 

Övrig CV

E-post:  ann-catrin.kramer@vgregion.se

Odontologie doktor
Legitimerad tandhygienist

 • Föreläser på kursen i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg
 • Epidemiologisk konsult vid Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
 • Bihandledare doktorandprojekt Karlstad universitet
 • Lektor vid institutionen för hälsovetenskaper Karlstad universitet
 • Ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella riktlinjer för tandvård
 • Tandvårdslärare tandsköterskeutbildningen Mariestads kommun

 

 

Kontakt via e-post: fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se

 • Leg sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning diabetes.
 • Fil. dr i vårdvetenskap
 • Universitetslektor vid Högskolan Väst.
 • Undervisar och examinerar på grund och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammet samt handleder magisterarbeten.
 • Arbetar som klinisk lektor (20%) vid FoU centrum Skaraborg.
 • Medverkar vid kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg.
 • Handleder ST-läkare vid deras enskilda projekt.
 • Medverkar i forskningsprojekt om diabetes, hypertoni, KOL och lärandet vid långvarig sjukdom.

E-post: anna-lena.ostberg@vgregion.se
Mobil: 0703-489600

Docent vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Legitimerad tandläkare

 • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik
 • Huvud- och bihandledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs universitet. Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
 • Epidemiologisk konsult vid Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
 • Ledamot i avdelningen för medicinsk forskning (M1) Etikprövningsmyndigheten vid Göteborgs universitet
 • Associate editor för BMC Oral Health

E-post: mikael.aberg@vgregion.se
Mobil: 070-821 85 53

Magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.

Mikael jobbar huvudsakligen med följande uppgifter.

 • Utdata ur patientjournalsystem (Intelligence)
 • Hälsoekonomiska frågor
 • Databasprogrammering
 • Handledning (statistikprogram, Excel)
 • Heromarapportör
 • FoU-kurs, administration

Övrig CV

E-post: ann.segerblom@vgregion.se
Mobil: 070-203 62 57

Kontakta Ann om du har allmänna frågor om FoU-centrum och dess verksamhet eller specifika frågor rörande ansökningar till lokala FoU-rådet Skaraborg, registrering i FoU i VGR eller om du vill ha hjälp med layout av t.ex. en presentation eller ett dokument.

 • Sekreterare FoU-rådet Skaraborg
 • FoU-guide område Skaraborg
 • Administratör av och support i det webbaserade ansökningssystemet till FoU-rådet Skaraborg och projektdatabasen FoU i VGR
 • Administratör av hemsidor

Kontakta Ann om du har specifika frågor om de regionala uppdrag Ann har för FoU primärvård.

 • Arkivredogörare
 • Ansvarig för införandet av SOFIA
 • KIV-adminstratör
Senast uppdaterad: 2019-11-21 09:37