Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi som arbetar här

Profilbild av Per Hjerpe

Per Hjerpe

FoU-chef/Med.dr
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin.

Per har det administrativa ansvaret för FoU-centrum Skaraborg och tillsammans med övriga medarbetare organisera och samordna verksamheten.
Övriga arbetsuppgifter är:

 • Ingår i FoU primärvårds regionala FoU-chefsgrupp
 • Ordförande i FoU-rådet i Skaraborg
 • Ingår i regionala FoU-rådet, Västra Götalandsregionen.
 • Registerhållare för QregPv

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål samt deltar i utvecklingsarbetet av den regionala kvalitetsdatabasen för primärvården. Han ingår i kursledningen, föreläser och handleder i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik för ST-läkare och övrig personal. För närvarande är  Per bihandledare åt 4 doktorander.

Övrigt CV


 

 

Profilbild av Kristina Bengtsson Boström

Kristina Bengtsson Boström

FoU-strateg/Professor

Adjungerad Professor i allmänmedicin vid Göteborgs Universitet
Docent i allmänmedicin vid Lunds universitet
Specialist i allmänmedicin, distriktsläkare, Närhälsan Billingens Vårdcentral, Skövde

 • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik, FoU-/Förbättringskurs i Skaraborg.
 • Handledare i FoU projekt utförda ST-läkare (läkare under specialistutbildning) och av övrig personal inom primärvården Skaraborg.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg.
 • Undervisar och examinerar på läkarprogrammen vid Göteborgs och Lunds Universitet.
 • Handledare i doktorandprojekt vid Göteborgs universitet.
 • Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
 • Ledare för ”Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer”
 • Ledamot i Forskningsdelegationen i Svenska Läkaresällskapet.

Övrigt CV

Profilbild av Sofia Dalemo

Sofia Dalemo

FoU-strateg/Med.dr

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin

 • Föreläser på kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg och är handledare till ST-läkare i deras enskilda projekt.
 • Undervisar på läkarlinjen vid Göteborgs universitet termin 7 och 9.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om uppföljning av patienter med höga kalciumvärden vid Tibro vårdcentral.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg. 

Övrigt CV

Profilbild av Ann-Catrin André Kramer

Ann-Catrin André Kramer

Forskningsledare Folktandvården/Odont.dr

Odontologie doktor
Legitimerad tandhygienist

 • Föreläser på kursen i Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg
 • Epidemiologisk konsult vid Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
 • Bihandledare doktorandprojekt Karlstad universitet
 • Lektor vid institutionen för hälsovetenskaper Karlstad universitet
 • Ingår i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella riktlinjer för tandvård
 • Tandvårdslärare tandsköterskeutbildningen Mariestads kommun

Övrigt CV

 

Profilbild av Mikael Åberg

Mikael Åberg

FoU-koordinator/Heromarapportör
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.

Mikael jobbar huvudsakligen med följande uppgifter.

 • Utdata ur patientjournalsystem (Intelligence)
 • Hälsoekonomiska frågor
 • Databasprogrammering
 • Handledning (statistikprogram, Excel)
 • Heromarapportör
 • FoU-kurs, administration

Övrig CV

Profilbild av Ann Segerblom

Ann Segerblom

FoU-koordinator/FoU-guide
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakta Ann om du har allmänna frågor om FoU-centrum och dess verksamhet eller specifika frågor rörande ansökningar till lokala FoU-rådet Skaraborg, registrering i FoU i VGR eller om du vill ha hjälp med layout av t.ex. en presentation eller ett dokument.

 • Administratör av och support i det webbaserade ansökningssystemet till FoU-rådet Skaraborg och projektdatabasen FoU i VGR
 • FoU-guide för primärvården område Skaraborg
 • Sekreterare FoU-rådet Skaraborg
 • Administratör av hemsidor

Kontakta Ann om du har specifika frågor om de regionala uppdrag Ann har för FoU primärvård.

 • Arkivredogörare
 • Förvaltare och införare av Sharepoint/SOFIA 
 • KIV-adminstratör

Kontakt via e-post: fou.primarvard.skaraborg@vgregion.se

Fil. dr i vårdvetenskap, legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning diabetes

 • Universitetslektor vid Högskolan Väst
 • Undervisar och examinerar på grund och avancerad nivå inom sjuksköterskeprogrammet samt handleder magisterarbeten
 • Arbetar som klinisk lektor (20%) vid FoU centrum Skaraborg
 • Medverkar vid kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik i Skaraborg
 • Handleder ST-läkare vid deras enskilda projekt
 • Medverkar i forskningsprojekt om diabetes, hypertoni, KOL och lärandet vid långvarig sjukdom

E-post: anna-lena.ostberg@vgregion.se
Mobil: 0703-489600

Docent vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, legitimerad tandläkare

 • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik
 • Huvud- och bihandledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs universitet. Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt
 • Epidemiologisk konsult vid Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen
 • Ledamot i avdelningen för medicinsk forskning (M1) Etikprövningsmyndigheten vid Göteborgs universitet
 • Associate editor för BMC Oral Health

Epost: marianne.engelhart@vgregion.se

Medicine doktor, specialist i allmänmedicin, Närhälsan Tidan vårdcentral

 • ST-studierektor allmänmedicin Skaraborg
 • Handledare till ST-läkare i deras enskilda FoU-projekt
Senast uppdaterad: 2020-11-25 10:49