Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips vid enkätututformande

Denna sida kommer att fyllas med ytterligare information som kan vara till stöd för dig vid enkätutformande.

Logga in EsMaker

Huvudet på enkäten

Enkäten ska utformas så att den representerar arbetsgivaren och därför ska logotype för organisationen användas på enkäten. I vissa fall är det två avsändande organisationer och då kan det vara aktuellt att använda två logotoyper. Hur dessa ska sättas tillsammans är styrt av beslutade grafiska regler. Dessa logotyper kan behöva kompletteras med namn på själva verksamheten för att exempelvis ge möjlighet för svaranden att kontakta vid frågor. Om du använder en webb-baserad enkät så ska även där avsändandande organisation speglas med logotype.  Om du gör en webb-enkät via ex-vis EsMaker, så får du den grafiska formen för användning av logotye och avsändare av Eva Almqvist, liksom om du behöver stöd vid kombination av två logotyper.

Underlätta för respondenten:

För att underlätta fokus för respondenten är layoten på enkäten viktig. En bra layout har i studier visat sig vara avgörande för om svarande fullföljer eller påbörjar en enkät. Ett bra tips, för att underlätta fokus för respondenten, är att antingen mellan varje fråga eller frågeområde ha en linje, det ger fokus på aktuell fråga. Det kan också vara bra att numrera frågorna och inleda enkäten med informerande text omkring hur många frågor enkäten omfattar. Det kan ge en känlsa för att man kommer vidare mot målet som är mer tillfredställande än att inte veta. Det kan också vara bra att ange hur lång tid som man beräknar att enkäten kommer att ta att fylla i.

EsMaker är ett verktyg som kan vara möjligt att använda för enkätutformning, när svaranden ska nås via webb eller mail. Diskutera möjligheter att ev använda detta verktyg med din handledare. Behörighet för att nå verktyget ges av den LITA (lokalt IT-ansvarig) som du du eventuellt har på den arbetsplats där du har din grundanställning. När du fått behörigheten kontaktas Eva Almqvist för att dela med sig åtkomsten till aktuell design till dig som då är upplagd användare i detta system. Innan behörigheten finns är det inte möjligt. Meddela även Eva vilka logotyper som ska stå som avsänder och ev komplement, exempelvis centrum eller projektetes namn. Det kommer då att ligga överst på alla enkätsidor. Du får också i och med denna delning av layoutmall en bra disposition för hur text och och ex-vis marginaler uppträder.

Tips för dig som inte är så van användare och har problem med kryssrutor, placering och storlek. Det finns ett enkelt sätt att få fina kryssrutor som är enklare att förändra i storlek e t c. Skriv ett litet r, markera det och ändra till typsnitt Wingdings (obs ändra bara den bokstaven, inte hela raden, kopiera gärna en rad och byt ut text till ny fråga).

För dig som har mer datorvana är det enklare att använda formulärhanteringen i word. För att nå dessa måste detta vara aktiverat i word. Har du inte det som ett alternativ att välja i översta menyerna så gör du så här: Gå in på "Ariv", återfinn undermenyn "Alternativ", som öppnar inforutan "Word-alternativ", välj sedan fllik "Anpassa menyfliksområdet" och bocka i val för "Utvecklare".När du sedan sparat detta kommer du att i översta menyn i word, långt åt höger återfinna valet "Utvecklare". Utifrån val av den menyn visas sedan en mängd layoutalternativ för enkäter- innehållskontroller för kryssrutor etc. Det kan vara bra att veta att vår IT-organisation emellanåt tar bort valet "Utvecklare", men det går alltså lätt att få detta på plats igen genom att följa ovan instruktion.

Senast uppdaterad: 2021-03-18 13:45