Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Predoktorandstöd inom primärvård i Södra Älvsborg

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav
Inga vetenskapliga krav på den sökandes utbildning. Det krävs inte heller att sökanden har gått någon kurs i vetenskaplig metodik. Det aktuella projektet skall dock vara granskat av FoU-centrum södra Älvsborg och bedömas ha en rimlig vetenskaplig kvalitet med relevans för primärvård. FoU-centrum ger även kostnadsfri handledning här.

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav:

Behörig att söka är person som bedriver primärvårdsinriktad forskning med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

En optimal vård och omsorg förutsätter god kunskap om de senaste rönen om bemötande, vård och behandling. Vidare måste man kunna sortera i den ström av nya fakta som flyter fram. Eftersom primärvården i regel gör den första bedömningen och prioriteringen är det mycket viktigt att vi här ligger väl framme. Vi vill alltså ha ett kreativt och stimulerande arbetsklimat där nya idéer utvärderas och gradvis förbättrar vården. Kan vi uppnå detta blir det med största sannolikhet lättare att rekrytera personal. Möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete är här centralt. För att uppnå detta måste vi ha ett arbetsklimat som ger kreativa människor svängrum och praktiska förutsättningar. Vidare måste den status forskning och utveckling (FoU) har idag höjas. FoU ses idag alltför ofta som något som bara stjäl tid från produktionen, vilket i och för sig är sant sett i det korta perspektivet.

Det som behövs för att kunna genomföra ett forskningsprojekt är tid och pengar till förbrukningsmaterial. Behovet av pengar till förbrukningsmaterial är redan tillgodosett i och med bildandet av ett lokalt FoU-råd i södra Älvsborg. Tid har hittills varit ett större problem. Visserligen kan man från FoU-rådet söka medel för arbetstid men den tid man beviljas räcker nästan aldrig. Vi vill därför ge möjlighet att stödja medarbetare i primärvården i område Södra Älvsborg genom att i konkurrens kunna söka 10 % av lönen för forskning.

Bidraget ges huvudsakligen i form av:
Arbetstid.

Anslaget bevilajs av:
FoU-centrum Södra Älvsborg.

Distribution av ekonomiskt stöd
Forskarstödet betalas ut som en intäkt till respektive enhet som har en forskare som beviljats forskarstöd. Intäkterna betalas ut med en tolftedel januari-december för respektive beviljat forskarstöd. Ett beviljat forskarstöd är en beräkning och motsvarar cirka den kostnad som motsvarar angiven andel av aktuell tjänst inom organisationen.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd
Beviljas i regel för en period av högst 12 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande
Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär via Researchweb.

Ansökan Forskarstöd predoktorandmedel

Senast uppdaterad: 2019-11-28 16:31