Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmetodik - en introduktion VT 2018

Kurskod MFM330 (8hp) på FoU-centrum Södra Älvsborg i Borås.
Kursen är en uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).  Den består av flera block vid elva datum och hålls under våren år 2018. Start 24 januari och avslutas med ett projektseminarie den 13 juni. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Kursgivare: Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Kursarrangör: FoU-centrum Södra Älvsborg.
Plats: Alla seminariedagar utom dag 2, hålls på FoU-centrum Södra Älvsborg (vägbeskrivning). Seminariedag 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg. Medicinaregatan 4 (vägbeskrivning).

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 400 SEK för år 2017). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro krävs läkarintyg. Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen.

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetskrav:
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).

Det beräknas att instudering och hemuppgifter tar cirka 14 heldagar utöver de 11 kursdagarna.

Du behöver inte vara antagen till forskarutbildning för att gå kursen. Kursen har innehåll och omfattning motsvarande den obligatoriska doktorandkursen del I. Om man senare skulle bli antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet kan man indivuduellt ansöka om att få jämställa kursen MFM330 med doktorandkursen del I.

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

  • närvaro
  • statistikinlämning
  • skriftlig reflexionsuppgift
  • den egna projektplanen inklusive referenslista
  • peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner
  • visuell presentation PowerPoint
  • muntlig presentation

Ansökan

Ansökan är nu stängd (öppen fr 15 aug t o m 30 sept 2018)

Antagningsbesked för kursen VT 2019 kommer att ges via mail i slutet av oktober. För de sökande som är ST-läkare har prioritering skett via studierektorer. Vi planerar för ny kurs VT år 2020.

Senast uppdaterad: 2018-07-05 17:00