Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsmetodik - en introduktion VT 2019

MFM330 (8hp) FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås.

Kursen är en uppdragsutbildning vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) med kunskaper motsvarande kandidatexamen. Den består av olika kursmoment som hålls vid elva datum under våren år 2020. Start 22 januari och avslutning den 10 juni. Datum för kurserna 2020 stämmer. Hemsidan för kursen kommer att uppdateras under hösten, dock stämmer innehållet och upplägget av kurserna i stora drag

Kursgivare: Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör: FoU-centrum Södra Älvsborg.

Kursdatum 2020: 22/1, 5/2, 19/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6

Plats: Alla seminariedagar utom dag 3, hålls på FoU-centrum Södra Älvsborg (vägbeskrivning). Seminariedag 3 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg. Medicinaregatan 4 (vägbeskrivning).

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 810 SEK för år 2019). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro krävs läkarintyg. Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen.

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetskrav:
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).

För dig som går MFM330 8hp, och är ST-läkare ska du vara klar med ditt vetenskapliga skriftliga individuella arbeter senast 1 år efter godkänd kurs förutsatt att din ST-utbildning går som planerat. Därför är det viktigt att du planerar in tid för FoU-kurs och genomförande av ditt projekt.

För dig som har valt att genomföra en litteraturstudie (ej poänggrundande) bör planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren då hela projektet behöver genomföras under kursens gång. Projektet skall vara avslutat efter sista kurstillfället. 

Kursen motsvarar ca 5 veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 09.00-16.00 och resten är egen inläsnings- och skrivtid.

För dig som har valt att genomföra en litteraturstudie bör planera in ytterligare FoU-tid (lämpligen de 5 veckor du har till förfogande för att göra ditt projekt) under våren.  

Ansökan

Ansökan är öppen 15 augusti t o m 15 september 2019

Antagningsbesked för kursen VT 2020 ges via mail i slutet av oktober. För de sökande som är ST-läkare kommer studierektorerna för ST att göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser.

Enkel adress till denna webbsida: www.vgregion.se/MFM330-Boras. Denna adress kan du som förslag spara i dina favoriter under tiden du går kursen.

Senast uppdaterad: 2019-12-17 15:26